Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 99 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. In their visionary dreams shall they be impious and superstitious, lying in all their actions, and worshipping a stone. Altogether shall they perish.

Through them they will be impious and will fear, because they do all their deeds in untruth, and worship stones; but they will be destroyed in an instant.

Through these they shall become godless and fearful; For they shall have wrought all their work in a lie, And shall have worshiped a stone: Therefore in an instant shall they perish.

I deras inbillnings drömar skola de blifva ogudaktiga och bäfva, ljugande i alla sina gerningar och dyrkande en sten. Allesammans skola de förgås.

Genom dem skola de råka i okunnighet och fruktan, emedan de göra alla sina verk i lögn och tillbedja stenen, och de skola på en gång omkomma.Previous Chapter

Parallel Translations
99 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET