Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 106 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterAFSLUTNINGEN (kap. 106 - 108)

Ett fragment ur Noahs bok (106 - 107)
Noahs födelse. Lemeks och Metuselahs undran angående Noah.

AFSLUTNINGEN (kap. 106 - 108)

Ett fragment ur Noahs bok (106 - 107)
Noahs födelse. Lemeks och Metuselahs undran angående Noah.
   

Efter någon tid tog min son Mathusala en hustru åt sin son Lamech. Hon blef hafvande af honom och framfödde et barn,
fter någon tid tog min son Mathusala en hustru åt sin son Lamech. Hon blef hafvande af honom och framfödde et barn,    

hvars hud var hvit såsom snö, röd såsom en ros, hvars hufvudhår voro hvita likasom ull och långa, och hvars ögon voro sköna. När han öppnade dem, upplyste han hela huset likasom solen; hela huset öfverflödade af ljus.
2. hvars hud var hvit såsom snö, röd såsom en ros, hvars hufvudhår voro hvita likasom ull och långa, och hvars ögon voro sköna. När han öppnade dem, upplyste han hela huset likasom solen; hela huset öfverflödade af ljus.    

Och då han blef tagen ifrån jordgummans hand, öppnade han äfven sin mun och talte till rättfärdighetens Herre.
3. Och då han blef tagen ifrån jordgummans hand, öppnade han äfven sin mun och talte till rättfärdighetens Herre.    

Då blef Lamech hans fader förfärad för honom, flydde bort och kom till sin fader Mathusala, och sade:
4. Då blef Lamech hans fader förfärad för honom, flydde bort och kom till sin fader Mathusala, och sade:    

jag har aflat en son, olik andra barn. Han är icke mensklig, utan han liknar änglarnes från himmelen afföda och är af särskild natur, alldeles olik oss. Hans ögon äro klara såsom solens strålar, hans ansigte herrligt,
5. jag har aflat en son, olik andra barn. Han är icke mensklig, utan han liknar änglarnes från himmelen afföda och är af särskild natur, alldeles olik oss. Hans ögon äro klara såsom solens strålar, hans ansigte herrligt,    

och han ser ut, likasom han icke tillhörde mig, utan änglarne. Jag fruktar, att något underbart skall inträffa på jorden i hans dagar.
6. och han ser ut, likasom han icke tillhörde mig, utan änglarne. Jag fruktar, att något underbart skall inträffa på jorden i hans dagar.    

Och nu, min fader, låt mig anropa och öfvertala dig att gå till vår stamfader Enoch och af honom få veta sanning, ty hans boning är hos änglarne.
7. Och nu, min fader, låt mig anropa och öfvertala dig att gå till vår stamfader Enoch och af honom få veta sanning, ty hans boning är hos änglarne.    

Då Mathusala hörde sin sons ord, kom han till mig vid jordens yttersta gränser, ty han hade fått veta, att jag var der; och han ropade. Jag hörde hans röst och gick till honom, sägande: se, jag är här, min son, eftersom du har kommit till mig.
8. Då Mathusala hörde sin sons ord, kom han till mig vid jordens yttersta gränser, ty han hade fått veta, att jag var der; och han ropade. Jag hörde hans röst och gick till honom, sägande: se, jag är här, min son, eftersom du har kommit till mig.    

Han svarade och sade: för en stor händelses skull har jag kommit till dig; och i anledning af en syn, som är svår att begripa, har jag nalkats dig.
9. Han svarade och sade: för en stor händelses skull har jag kommit till dig; och i anledning af en syn, som är svår att begripa, har jag nalkats dig.    

Och nu min fader, hör mig, ty åt min son Lamech har ett barn blifvit födt, som icke liknar honom och hvars natur icke är lik menniskonatur. Hans färg är hvitare än snö; han är rödare än rosen; hans hufvudhår äro hvitare än hvit ull; hans ögon äro lika Solens strålar; och då han öppnade dem, upplyste han hela huset.
10. Och nu min fader, hör mig, ty åt min son Lamech har ett barn blifvit födt, som icke liknar honom och hvars natur icke är lik menniskonatur. Hans färg är hvitare än snö; han är rödare än rosen; hans hufvudhår äro hvitare än hvit ull; hans ögon äro lika Solens strålar; och då han öppnade dem, upplyste han hela huset.    

Också när han togs från jordgummans hand, öppnade han sin mun och välsignade himmelens Herre;
11. Också när han togs från jordgummans hand, öppnade han sin mun och välsignade himmelens Herre;    

Hans fader Lamech blef förfärad och och flydde till mig, icke troende, att barnet tillhörde honom, utan att det liknade himmelens änglar. Och se, jag har kommit till dig, på det du måtte undervisa mig om sanningen.
12. Hans fader Lamech blef förfärad och och flydde till mig, icke troende, att barnet tillhörde honom, utan att det liknade himmelens änglar. Och se, jag har kommit till dig, på det du måtte undervisa mig om sanningen.    

Då svarade jag Enoch och sade: Herren skall verkställa ett nytt verk på jorden. Detta har jag förklarat och sett i en syn. Jag har visat dig, att under Jareds min faders tid de som voro från himmelen föraktade Herrens ord.
13. Då svarade jag Enoch och sade: Herren skall verkställa ett nytt verk på jorden. Detta har jag förklarat och sett i en syn. Jag har visat dig, att under Jareds min faders tid de som voro från himmelen föraktade Herrens ord.    

Se, de begingo brott, förglömde sin rang och beblandade sig med qvinnor; med dem begingo de äfven öfverträdelse, gifte sig med dem och aflade barn.
14. Se, de begingo brott, förglömde sin rang och beblandade sig med qvinnor; med dem begingo de äfven öfverträdelse, gifte sig med dem och aflade barn.    

Och hans afkomma skall afla på jorden jättar, icke andeliga utan kötsliga. På jorden skall ett stort straff verkställas, och den skall blifva renad från allt förderf.
15. Och hans afkomma skall afla på jorden jättar, icke andeliga utan kötsliga. På jorden skall ett stort straff verkställas, och den skall blifva renad från allt förderf.    

En stor förödelse skall derföre komma öfver jorden, en syndaflod, en stor förödelse skall inträffa på ett år.
16. En stor förödelse skall derföre komma öfver jorden, en syndaflod, en stor förödelse skall inträffa på ett år.    

Detta barn, hvilket är födt åt dig, skall öfverlefva på jorden, och hans tre söner skola blifva frälsta med honom. Då hela menniskoslägtet, som är på jorden, skall dö, skall han blifva räddad.
17. Detta barn, hvilket är födt åt dig, skall öfverlefva på jorden, och hans tre söner skola blifva frälsta med honom. Då hela menniskoslägtet, som är på jorden, skall dö, skall han blifva räddad.    

Underrätta derföre din son Lamech, att den, som är född, är i sanning hans barn, och han skall kalla hans namn Noah, ty han skall öfverlefva eder. Han och hans barn skola blifva räddade från det förderf, som skall äga rum i verlden, från all synd och från all orättfärdighet, som skall begås på jorden i hans dagar.
18. Underrätta derföre din son Lamech, att den, som är född, är i sanning hans barn, och han skall kalla hans namn Noah, ty han skall öfverlefva eder. Han och hans barn skola blifva räddade från det förderf, som skall äga rum i verlden, från all synd och från all orättfärdighet, som skall begås på jorden i hans dagar.    

Efteråt skall större ogudaktighet äga rum, än den som förut blifvit begången på jorden; ty jag äger kunskap om heliga hemligheter, hvilka Herren sjelf har upptäckt och förklarat för mig, och hvilka jag har läsit på himmelens skriftaflor.
19. Efteråt skall större ogudaktighet äga rum, än den som förut blifvit begången på jorden; ty jag äger kunskap om heliga hemligheter, hvilka Herren sjelf har upptäckt och förklarat för mig, och hvilka jag har läsit på himmelens skriftaflor.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
106 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET