Previous Chapter
MÄSHÄFÄ HENOK
Contents ~ Foreword ~ 106 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


wäʾmdḫerä mäwaʿl näśʾä wäldyä matusala läwäldu lamek beʾsitä wäṣ́änsät ʾmnehu wäwälädät wäldä ::

wäʾmdḫerä mäwaʿl näśʾä wäldyä matusala läwäldu lamek beʾsitä wäṣ́änsät ʾmnehu wäwälädät wäldä ::    

wäkonä śgahu ṣäʿäda kämä ʾäsḥätya wäḳäyḥ kämä ṣge räda wäṣ́ägʷrä rʾsu kämä ṣ́ämr ṣäʿäda wädmdmahu wäśänay ʾäʿyntihu wäsobä käśätä ʾäʿyntihu ʾäberha kʷla betä kämä ṣ́äḥäy wäfädfadä bärhä kʷlu bet ::
2. wäkonä śgahu ṣäʿäda kämä ʾäsḥätya wäḳäyḥ kämä ṣge räda wäṣ́ägʷrä rʾsu kämä ṣ́ämr ṣäʿäda wädmdmahu wäśänay ʾäʿyntihu wäsobä käśätä ʾäʿyntihu ʾäberha kʷla betä kämä ṣ́äḥäy wäfädfadä bärhä kʷlu bet ::    

wäsobä tänśʾä ʾmʾdeha lämäwäldit käśätä ʾäfuhu wätänagärä läʾghiʾä ṣdḳ ::
3. wäsobä tänśʾä ʾmʾdeha lämäwäldit käśätä ʾäfuhu wätänagärä läʾghiʾä ṣdḳ ::    

wäfärhä lamek ʾäbuhu ʾmnehu wägʷäyä wämäṣʾä ḫäbä ʾäbuhu matusala ::
4. wäfärhä lamek ʾäbuhu ʾmnehu wägʷäyä wämäṣʾä ḫäbä ʾäbuhu matusala ::    

wäybelo ʾänä wälädku wäldä wluṭä ʾikonä kämä säbeʾ ʾäla ymäsl däḳiḳä mälaʾktä sämay wäfṭrätu kalʾt wäʾikonä kämanä wäʾäʿyntihu kämä ʾgärihu läṣäḥäy gäṣu sbuḥ ::
5. wäybelo ʾänä wälädku wäldä wluṭä ʾikonä kämä säbeʾ ʾäla ymäsl däḳiḳä mälaʾktä sämay wäfṭrätu kalʾt wäʾikonä kämanä wäʾäʿyntihu kämä ʾgärihu läṣäḥäy gäṣu sbuḥ ::    

wäymäsläni kämä ʾikonä ʾmneyä ʾäla ʾmälaʾkt wʾtu wäʾfärh kämä ʾiytgäbär mänkr bämäwaʿlihu dibä mdr ::
6. wäymäsläni kämä ʾikonä ʾmneyä ʾäla ʾmälaʾkt wʾtu wäʾfärh kämä ʾiytgäbär mänkr bämäwaʿlihu dibä mdr ::    

wäyʾzeni häläwku ʾäbuyä ʾästäbäḳʷʿäkä wäʾsʾl ʾmḫäbekä kämä tḥur ḫäbä henok ʾäbenä wätsmaʿ ʾmḫäbehu ʾämanä ʾsmä wʾtu mslä mälaʾkt mnbaru ::
7. wäyʾzeni häläwku ʾäbuyä ʾästäbäḳʷʿäkä wäʾsʾl ʾmḫäbekä kämä tḥur ḫäbä henok ʾäbenä wätsmaʿ ʾmḫäbehu ʾämanä ʾsmä wʾtu mslä mälaʾkt mnbaru ::    

wäsobä sämʿä matusala nägärä wäldu mäṣʾä ḫäbeyä wstä ʾäṣnafä mdr ʾsmä sämʿä kämä hyä häloku wäṣärḥä wäsämaʿku ḳalo wämäṣaʾku ḫäbehu wäʾbelo nahu häläwku wäldyä ʾsmä mäṣaʾkä ḫäbeyä ::
8. wäsobä sämʿä matusala nägärä wäldu mäṣʾä ḫäbeyä wstä ʾäṣnafä mdr ʾsmä sämʿä kämä hyä häloku wäṣärḥä wäsämaʿku ḳalo wämäṣaʾku ḫäbehu wäʾbelo nahu häläwku wäldyä ʾsmä mäṣaʾkä ḫäbeyä ::    

wäʾäwśʾäni wäybe bäʾntä nägär ʿäbiy mäṣaʾku ḫäbekä wäbäʾntä raʾy ʿṣ́be bäzäḳäräbeku ::
9. wäʾäwśʾäni wäybe bäʾntä nägär ʿäbiy mäṣaʾku ḫäbekä wäbäʾntä raʾy ʿṣ́be bäzäḳäräbeku ::    

wäyʾzeni ʾäbuyä smʿäni ʾsmä täwäldä lälamek wäldyä wäld zäʾikonä ʾämsalu wäfṭrätu kämä fṭrätä säbeʾ wäḫeberu yṣäʿädu ʾmʾäsḥätya wäyḳäyḥ ʾmṣge räda wäṣ́ägʷrä rʾsu yṣäʿädu ʾmṣämr ṣäʿäda wäʾäʿyntihu kämä ʾgärihu läṣ́äḥäy wäkäśätä ʾäʿyntihu wäʾäberha kʷla betä ::
10. wäyʾzeni ʾäbuyä smʿäni ʾsmä täwäldä lälamek wäldyä wäld zäʾikonä ʾämsalu wäfṭrätu kämä fṭrätä säbeʾ wäḫeberu yṣäʿädu ʾmʾäsḥätya wäyḳäyḥ ʾmṣge räda wäṣ́ägʷrä rʾsu yṣäʿädu ʾmṣämr ṣäʿäda wäʾäʿyntihu kämä ʾgärihu läṣ́äḥäy wäkäśätä ʾäʿyntihu wäʾäberha kʷla betä ::    

wätänśʾä ʾmwstä ʾdeha lämäwäldit wäfätḥä ʾäfuhu wäbaräko läʾghiʾä sämay ::
11. wätänśʾä ʾmwstä ʾdeha lämäwäldit wäfätḥä ʾäfuhu wäbaräko läʾghiʾä sämay ::    

wäfärḥä ʾäbuhu lamek wägʷäyä ḫäbeyä wäʾiʾämnä kämä ʾmnehu wʾtu ʾäla ʾämsalo ʾmälaʾktä sämay wänahu mäṣaʾku ḫäbekä kämä taydʿäni ṣdḳä ::
12. wäfärḥä ʾäbuhu lamek wägʷäyä ḫäbeyä wäʾiʾämnä kämä ʾmnehu wʾtu ʾäla ʾämsalo ʾmälaʾktä sämay wänahu mäṣaʾku ḫäbekä kämä taydʿäni ṣdḳä ::    

wäʾäwśaʾku ʾänä henok wäʾbelo yḥeds ʾghiʾ ḥädisatä dibä mdr wäzäntä wädaʿku wärʾiku bäraʾy wäʾäydaʿkukä ʾsmä bätwldu läyared ʾäbuyä ʾäḫeläfu nägäro läʾghiʾ ʾmälʿltä sämay ::
13. wäʾäwśaʾku ʾänä henok wäʾbelo yḥeds ʾghiʾ ḥädisatä dibä mdr wäzäntä wädaʿku wärʾiku bäraʾy wäʾäydaʿkukä ʾsmä bätwldu läyared ʾäbuyä ʾäḫeläfu nägäro läʾghiʾ ʾmälʿltä sämay ::    

wänäyomu ygäberu ḫäṭiʾätä wäyäḫälfu śrʿätä wämslä ʾänst tädämäru wämslehon ygäberu ḫäṭiʾätä wäʾäwsäbe ʾmnehon wäʾmnehon wälädu däḳiḳä ::
14. wänäyomu ygäberu ḫäṭiʾätä wäyäḫälfu śrʿätä wämslä ʾänst tädämäru wämslehon ygäberu ḫäṭiʾätä wäʾäwsäbe ʾmnehon wäʾmnehon wälädu däḳiḳä ::    

wäḥägʷl ʿäbiy ykäwn dibä kʷlu mdr wämayä ʾäyḫe ykäwn wäḥägʷl ʿäbiy bä 1 ʿamät ykäwn ::
15. wäḥägʷl ʿäbiy ykäwn dibä kʷlu mdr wämayä ʾäyḫe ykäwn wäḥägʷl ʿäbiy bä 1 ʿamät ykäwn ::    

zwʾtu wäld zätäwäldä läkmu wʾtu ytärf dibä mdr wä 3 däḳiḳu ydḫenu mslehu sobä ymäwtu kʷlu säbeʾ zädibä mdr ydḫen wʾtu wädäḳiḳu ::
16. zwʾtu wäld zätäwäldä läkmu wʾtu ytärf dibä mdr wä 3 däḳiḳu ydḫenu mslehu sobä ymäwtu kʷlu säbeʾ zädibä mdr ydḫen wʾtu wädäḳiḳu ::    

ywäldu dibä mdr ʾlä yarbeḥ ʾäko zämänfäs ʾäla zäśga wäykäwn mäḳśäft ʿäbiy dibä mdr wättḥäṣ́äbe mdr ʾmkʷlu musna ::
17. ywäldu dibä mdr ʾlä yarbeḥ ʾäko zämänfäs ʾäla zäśga wäykäwn mäḳśäft ʿäbiy dibä mdr wättḥäṣ́äbe mdr ʾmkʷlu musna ::    

wäyʾzeni ʾäydʿ läwäldkä lamek ʾsmä zätäwäldä wäldu wʾtu bäṣdḳ wäṣäwʿ smo noḫe ʾsmä wʾtu ykäwn läkmu täräfä wäwʾtu wädäḳiḳu ydḫenu ʾmusna ʾntä tmäṣʾ dibä mdr ʾmkʷlu ḫäṭiʾät wäʾmkʷlu ʿämäṣ́a ʾntä häläwät ttfeṣäm dibä mdr bämäwaʿlihu ::
18. wäyʾzeni ʾäydʿ läwäldkä lamek ʾsmä zätäwäldä wäldu wʾtu bäṣdḳ wäṣäwʿ smo noḫe ʾsmä wʾtu ykäwn läkmu täräfä wäwʾtu wädäḳiḳu ydḫenu ʾmusna ʾntä tmäṣʾ dibä mdr ʾmkʷlu ḫäṭiʾät wäʾmkʷlu ʿämäṣ́a ʾntä häläwät ttfeṣäm dibä mdr bämäwaʿlihu ::    

wäʾmdḫeräz tkäwn ʿämäṣ́a fädfadä ʾmʾntä täfäṣämät ḳädami dibä mdr ʾsmä ʾäʾämr mśṭiratä ḳdusan ʾsmä wʾtu ʾghiʾ ʾärʾäyäni wäʾäydʿäni wäbäṣäfṣäfä sämay ʾänbäbeku ::
19. wäʾmdḫeräz tkäwn ʿämäṣ́a fädfadä ʾmʾntä täfäṣämät ḳädami dibä mdr ʾsmä ʾäʾämr mśṭiratä ḳdusan ʾsmä wʾtu ʾghiʾ ʾärʾäyäni wäʾäydʿäni wäbäṣäfṣäfä sämay ʾänbäbeku ::    
Previous Chapter

MÄSHÄFÄ HENOK
106 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET