Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 107 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterAFSLUTNINGEN

Ett fragment ur Noahs bok:
Metuselah lugnad angående Noah.

AFSLUTNINGEN

Ett fragment ur Noahs bok:
Metuselah lugnad angående Noah.
   

På dem såg jag det skrifvet, att slägte efter slägte skall öfverträda, tilldess en rättfärdig stam skall uppkomma, tilldess öfverträdelse och missgerning utplånas från jorden, till dess all godhet kommer på den.
å dem såg jag det skrifvet, att slägte efter slägte skall öfverträda, tilldess en rättfärdig stam skall uppkomma, tilldess öfverträdelse och missgerning utplånas från jorden, till dess all godhet kommer på den.    

Och nu, min son, gå, säg din son Lamech, Att barnet, som är födt, är i sanning hans barn och att intet bedrägeri är för hand.
2. Och nu, min son, gå, säg din son Lamech, Att barnet, som är födt, är i sanning hans barn och att intet bedrägeri är för hand.    

När Mathusala hörde sin faders Enochs ord, hvilken visat honom hvarje hemligt ting, återvände han upplyst, och gaf barnet namn af Noah, emedan han skulle trösta jorden öfver all dess förödelse.
3. När Mathusala hörde sin faders Enochs ord, hvilken visat honom hvarje hemligt ting, återvände han upplyst, och gaf barnet namn af Noah, emedan han skulle trösta jorden öfver all dess förödelse.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
107 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET