Förra Kapitlet
PROPHETEN ENOCH, 1826
Innehåll ~ Förord ~ 19 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Väktarnas andar och deras hustrur skall fängslas på samma ort efter den yttersta domen.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Väktarnas andar och deras hustrur skall fängslas på samma ort efter den yttersta domen.
   

Då sade Uriel: här hafva de änglar, hvilka bodde tillsammans med qvinnorna, utnämnt sina anförare. Och som de voro till utseende talrika, gjorde de menniskorna ogudaktiga och kommo dem att gå vilse, så att de offrade åt djeflar liksom åt gudar. Ty på den stora dagen skall det blifva en dom, hvarigenom de skola dömas, till dess de förgåtts,
å sade Uriel: här hafva de änglar, hvilka bodde tillsammans med qvinnorna, utnämnt sina anförare. Och som de voro till utseende talrika, gjorde de menniskorna ogudaktiga och kommo dem att gå vilse, så att de offrade åt djeflar liksom åt gudar. Ty på den stora dagen skall det blifva en dom, hvarigenom de skola dömas, till dess de förgåtts,  1 Kor. 10:20
 

och deras hustrur skola äfven blifva dömde, hvilka utan motstånd förvillade sig med himmelens änglar.
2. och deras hustrur skola äfven blifva dömde, hvilka utan motstånd förvillade sig med himmelens änglar.    

Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg det.
3. Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg det.    
Förra Kapitlet

PROPHETEN ENOCH, 1826
19 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET