Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 24 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
De sju bergen i nordväst och Livets träd.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
De sju bergen i nordväst och Livets träd.
   

Därifrån gick jag till en annan trakt af jorden, och han visade mig en bergsträcka af eld, som flammade natt och dag.
ärifrån gick jag till en annan trakt af jorden, och han visade mig en bergsträcka af eld, som flammade natt och dag.    

Och jag gick fram och såg sju ståtliga berg af praktfulla, vackra stenar, det ena olikt det andra, alla präktiga och af ett härligt utseende och ett skönt yttre, tre i öster och tre i söder, och det ena reste sig högre än det andra, och mellan dem slingrade sig jämsides löpande djupa dalar.
2. Och jag gick fram och såg sju ståtliga berg af praktfulla, vackra stenar, det ena olikt det andra, alla präktiga och af ett härligt utseende och ett skönt yttre, tre i öster och tre i söder, och det ena reste sig högre än det andra, och mellan dem slingrade sig jämsides löpande djupa dalar.    

Och det sjunde berget var i midten, och dess spets liknade en tron, omgifven af välluktande träd.
3. Och det sjunde berget var i midten, och dess spets liknade en tron, omgifven af välluktande träd.    

Och bland dem fanns ett med en doft, hvars like jag ännu aldrig hade känt och hvars blad och blommor icke vissna i evighet och vars ved aldrig multnar och vars frukter äro sköna och likna palmdruvor.
4. Och bland dem fanns ett med en doft, hvars like jag ännu aldrig hade känt och hvars blad och blommor icke vissna i evighet och vars ved aldrig multnar och vars frukter äro sköna och likna palmdruvor.    

Denna gång sade jag: Se hvilket skönt träd, härligt att skåda, och ljufligt äro dess blad och kostelig dess frukt!
5. Denna gång sade jag: Se hvilket skönt träd, härligt att skåda, och ljufligt äro dess blad och kostelig dess frukt!    

Då svarade mig Mikael, en af de heliga och ärade änglarna, hvilken var satt öfver de bergen och de träden.
6. Då svarade mig Mikael, en af de heliga och ärade änglarna, hvilken var satt öfver de bergen och de träden.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
24 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET