Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 26 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Jerusalem och bergen, dalarna och vattendragen.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Jerusalem och bergen, dalarna och vattendragen.
   

Derifrån begaf jag mig till midten af jorden, och såg ett lyckligt och fruktbart ställe, innehållande grenar, som oupphörligen utvuxo från de träd, som voro planterade derpå.
erifrån begaf jag mig till midten af jorden, och såg ett lyckligt och fruktbart ställe, innehållande grenar, som oupphörligen utvuxo från de träd, som voro planterade derpå.    

Der såg jag ett heligt berg, och nedunder detsamma på östra sidan ett vatten, som flöt söder ut.
2. Der såg jag ett heligt berg, och nedunder detsamma på östra sidan ett vatten, som flöt söder ut.    

Jag såg äfven på östra sidan ett annat berg, lika så högt som detta, och imellan dem voro der djupa, men icke breda dalar. Vattnet rann emot berget på vestra sidan om detta, och der nedanföre var äfvenledes ett annat berg.
3. Jag såg äfven på östra sidan ett annat berg, lika så högt som detta, och imellan dem voro der djupa, men icke breda dalar. Vattnet rann emot berget på vestra sidan om detta, och der nedanföre var äfvenledes ett annat berg.    

Der var en dal nedanföre detsamma, men som icke var stor, och i midten af den voro andra torra, djupa dalar emot yttersta gränserna af de tre.
4. Der var en dal nedanföre detsamma, men som icke var stor, och i midten af den voro andra torra, djupa dalar emot yttersta gränserna af de tre.    

Alla dessa dalar, hvilka voro djupa, men icke stora, bestodo af en stark klippa, samt ett träd, som var planteradt i dem.
5. Alla dessa dalar, hvilka voro djupa, men icke stora, bestodo af en stark klippa, samt ett träd, som var planteradt i dem.    

Och jag förundrade mig öfver klippan och dalarne, varande högeligen förvånad.
6. Och jag förundrade mig öfver klippan och dalarne, varande högeligen förvånad.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
26 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET