Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 30 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
De välluktande träden.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
De välluktande träden.
   

Och öfver detsamma bortom dem höjde sig det östra berget på icke stort afstånd. Jag såg likaledes ett annat ställe med dalar af vatten, hvilka aldrig uttorkade.
ch öfver detsamma bortom dem höjde sig det östra berget på icke stort afstånd. Jag såg likaledes ett annat ställe med dalar af vatten, hvilka aldrig uttorkade.    

Hvarest jag märkte ett praktfullt träd, hvilket i lukt liknade Zasakinon.
2. Hvarest jag märkte ett praktfullt träd, hvilket i lukt liknade Zasakinon.    

Och emot sidorna af dessa dalar blef jag varse kanel-trädet med en söt lukt. Vidare gick jag österut.
3. Och emot sidorna af dessa dalar blef jag varse kanel-trädet med en söt lukt. Vidare gick jag österut.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
30 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET