Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 34 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Henochs resa till norden.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Henochs resa till norden.
   

Derifrån gick jag norr ut till yttersta gränserna af jorden. Och der såg jag ett stort och herrligt under vid yttersta gränserna af hela jorden.
erifrån gick jag norr ut till yttersta gränserna af jorden. Och der såg jag ett stort och herrligt under vid yttersta gränserna af hela jorden.    

Jag såg der himmelska portar öppnade uti himmelen, tre af dem voro tydligen åtskilda; de nordliga vindarne framkommo från dem, blåsande köld, hagel, dagg, snö, frost och regn.
2. Jag såg der himmelska portar öppnade uti himmelen, tre af dem voro tydligen åtskilda; de nordliga vindarne framkommo från dem, blåsande köld, hagel, dagg, snö, frost och regn.    

Från en af portarne blåste de mildt; (1) men då de blåste från de två andra portarna, var det med häftighet och styrka. De blåste hårdt öfver jorden.
3. Från en af portarne blåste de mildt; (1) men då de blåste från de två andra portarna, var det med häftighet och styrka. De blåste hårdt öfver jorden.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   


(1) Nätutg: Är det stora och härliga undret Skandinavien/Hyperboréen, uppvärmt av Golfströmmen?

(1) Nätutg: Är det stora och härliga undret Skandinavien/Hyperboréen, uppvärmt av Golfströmmen?
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
34 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET