Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 36 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Resan till södern. Henoch prisar Herren för allt han fått se.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Resan till södern. Henoch prisar Herren för allt han fått se.
   

Då begaf jag mig till yttersta gränserna af jorden söderut, hvarest jag såg tre portar öppna mot söder, från hvilka framkommo dagg, regn och blåst.
å begaf jag mig till yttersta gränserna af jorden söderut, hvarest jag såg tre portar öppna mot söder, från hvilka framkommo dagg, regn och blåst.    

Derifrån gick jag till de yttersta gränserna af himmelen öster ut, hvarest jag såg tre himmelska portar öppna mot öster, hvilka hade smärre portar inom sig.
2. Derifrån gick jag till de yttersta gränserna af himmelen öster ut, hvarest jag såg tre himmelska portar öppna mot öster, hvilka hade smärre portar inom sig.    

Genom hvarje af dessa små portar framgingo himmelens stjernor och framskredo mot vester på en väg, som sågs af dem, och det vid hvarje period af deras synligblifvande.
3. Genom hvarje af dessa små portar framgingo himmelens stjernor och framskredo mot vester på en väg, som sågs af dem, och det vid hvarje period af deras synligblifvande.    

Då jag såg dem prisade jag hvarje gång härlighetens Herre, som gjort de stora och härliga undertingen för att visa änglarna och människornas själar sitt verks storhet, att de må lofprisa hans verk och att alla hans skapade varelser må se hans makts gärningar och lofva hans händers stora verk, och prisa honom i evighet.
4. Då jag såg dem prisade jag hvarje gång härlighetens Herre, som gjort de stora och härliga undertingen för att visa änglarna och människornas själar sitt verks storhet, att de må lofprisa hans verk och att alla hans skapade varelser må se hans makts gärningar och lofva hans händers stora verk, och prisa honom i evighet.    


Nätutg: Detta kapitels vers 1-3 är utelämnade i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versar från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitels vers 1-3 är utelämnade i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versar från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
36 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET