Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 37 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterAndra delen (kapitel 37 - 71)

SYNERNAS BOK

Henoch inleder Vishetens tal, uppdelat i tre syner.

Andra delen (kapitel 37 - 71)

SYNERNAS BOK

Henoch inleder Vishetens tal, uppdelat i tre syner.
   

Vishetens andra syn, hvilken Henoch såg, Jereds son, Mahalaleels son, Kenans son, Enos' son, Sets son, Adams son.
ishetens andra syn, hvilken Henoch såg, Jereds son, Mahalaleels son, Kenans son, Enos' son, Sets son, Adams son.    

Detta är början af vishetens tal, som jag begynte tala, sägande till dem som bo på jorden: Hören, I gamla, och förnimmen, I efterkommande, de heliga ord, som jag skall tala inför andarnas Herre.
2. Detta är början af vishetens tal, som jag begynte tala, sägande till dem som bo på jorden: Hören, I gamla, och förnimmen, I efterkommande, de heliga ord, som jag skall tala inför andarnas Herre.    

De gamla bör man först nämna, och äfven de kommande släktena skola vi icke undanhålla vishetens begynnelse.
3. De gamla bör man först nämna, och äfven de kommande släktena skola vi icke undanhålla vishetens begynnelse.    

Och hittills har aldrig af andarnas Herre sådan visdom förlänats, som den jag mottagit efter mitt förstånd, efter andarnas Herres behag, af hvilken det eviga lifvets lott blivit mig beskärd.
4. Och hittills har aldrig af andarnas Herre sådan visdom förlänats, som den jag mottagit efter mitt förstånd, efter andarnas Herres behag, af hvilken det eviga lifvets lott blivit mig beskärd.    

Trenne syner visades mig, och jag började berätta dem för dem som bo på fästet.
5. Trenne syner visades mig, och jag började berätta dem för dem som bo på fästet.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
37 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET