Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 3 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterINLEDNING:

Fortsättning på Henochs liknelse.

INLEDNING:

Fortsättning på Henochs liknelse.
   

Jag iakttog och såg huru då alla träd se ut, som om de vore torra, och alla deras blad äro affallna, utom på fjorton träd, som icke aflöfvas, utan vänta två eller tre år, tills det nya löfverket framkommer.
ag iakttog och såg huru då alla träd se ut, som om de vore torra, och alla deras blad äro affallna, utom på fjorton träd, som icke aflöfvas, utan vänta två eller tre år, tills det nya löfverket framkommer.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
3 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET