Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 42 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Första synen:
Vishetens och orättfärdighetens hemvister.

SYNERNAS BOK

Första synen:
Vishetens och orättfärdighetens hemvister.
   

Visheten fann icke någon plats på jorden, hvarest hon kunde bo; hennes boning är derföre i himmelen.
isheten fann icke någon plats på jorden, hvarest hon kunde bo; hennes boning är derföre i himmelen.    

Visheten gick ut för att bo ibland menniskornas söner; men hon erhöll icke någon boning. Visheten återvände hem och satte sig mitt bland änglarna.
2. Visheten gick ut för att bo ibland menniskornas söner; men hon erhöll icke någon boning. Visheten återvände hem och satte sig mitt bland änglarna.    

Men efter hennes återkomst, som ogerna fann en boning, gick orättvisan ut och bodde ibland dem såsom regn i öknen och såsom dagg i ett törstigt land.
3. Men efter hennes återkomst, som ogerna fann en boning, gick orättvisan ut och bodde ibland dem såsom regn i öknen och såsom dagg i ett törstigt land.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
42 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET