Förra Kapitlet
HENOCHS BOK, 1901
Innehåll ~ Förord ~ 42 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelSYNERNAS BOK

Första synen:
Vishetens och orättfärdighetens hemvister.

SYNERNAS BOK

Första synen:
Vishetens och orättfärdighetens hemvister.
   

Visheten fann intet rum, där hon kunde bo; då fick hon sin boning i himlarna.
isheten fann intet rum, där hon kunde bo; då fick hon sin boning i himlarna.    

Visheten kom för att bo bland människobarnen, men fann ingen bostad; då vände hon åter till sitt hem och intog sitt säte bland änglarna.
2. Visheten kom för att bo bland människobarnen, men fann ingen bostad; då vände hon åter till sitt hem och intog sitt säte bland änglarna.    

Och orättfärdigheten kom fram ur sitt gömsle och sökte icke, men fann ändå en boning åt sig och bodde ibland människorna, liksom regnet i öknen och liksom daggen i ett törstande land.
3. Och orättfärdigheten kom fram ur sitt gömsle och sökte icke, men fann ändå en boning åt sig och bodde ibland människorna, liksom regnet i öknen och liksom daggen i ett törstande land.    
Förra Kapitlet

HENOCHS BOK, 1901
42 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET