Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 43 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Första synen:
Astronomiskt bildtal.

SYNERNAS BOK

Första synen:
Astronomiskt bildtal.
   

Jag såg ett annat sken; och himmelens stjernor. Jag märkte, att Han kallade dem alla vid deras tillbörliga namn, och att de hörde.
ag såg ett annat sken; och himmelens stjernor. Jag märkte, att Han kallade dem alla vid deras tillbörliga namn, och att de hörde.    

I en rättvis vågskål såg jag, att Han vägde ut, jemte deras ljus, äfven vidden af deras rum och dagen för deras synligblifvande och för deras förändringar. Sken frambragte sken; och deras öfvergång var till änglarnes och de trognas antal.
2. I en rättvis vågskål såg jag, att Han vägde ut, jemte deras ljus, äfven vidden af deras rum och dagen för deras synligblifvande och för deras förändringar. Sken frambragte sken; och deras öfvergång var till änglarnes och de trognas antal.    

Då frågade jag ängelen, som följde med mig och förklarade för mig dolda ting, hvilka deras namn voro.
3. Då frågade jag ängelen, som följde med mig och förklarade för mig dolda ting, hvilka deras namn voro.    

Han svarade: en liknelse af dessa har Andarnas Herre visat dig. De äro namnen af de rättfärdiga, som vistas på jorden, och som tro på Andarnes Herres namn från evighet till evighet.
4. Han svarade: en liknelse af dessa har Andarnas Herre visat dig. De äro namnen af de rättfärdiga, som vistas på jorden, och som tro på Andarnes Herres namn från evighet till evighet.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
43 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET