Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 4 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Again they consider the days of summer, that the sun is upon it at its very beginning; while you seek for a covered and shady spot on account of the burning sun; while the earth is scorched up with fervid heat, and you become incapable of walking either upon the ground or upon the rocks in consequence of that heat.

1. And again I observed the days of summer, how the sun is then above it [i.e. the earth], opposite to it, but ye seek cool and shady places on account of the heat of the sun, and the earth also burns with fervent heat, but ye cannot step on the earth or on a rock because of their heat.

1. And again, observe ye the days of summer how the sun is above the earth over against it. And you seek shade and shelter by reason of the heat of the sun, and the earth also burns with growing heat, and so you cannot tread on the earth, or on a rock by reason of its heat.

1. Återigen betrakta de sommarens dagar, att solen då är vid sin verkliga början; emedan du söker ett betäckt och skuggrikt ställe för den brännande solens skull, då jorden är upptorkad af en förtärande hetta och det blir omöjligt för dig att gå hvarken på marken eller klipporna för denna värma.

1. Och åter iakttog jag sommarens dagar, huru då solen öfver henne står midt emot henne. Men I söken svala platser och skugga för solens brännande strålar, och äfven jorden bränner af glödande hetta, men I kunnen icke trampa på jorden, ej heller på en klippa för hennes brännande hetta.Previous Chapter

Parallel Translations
4 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET