Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 50 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Andra synen:
De rättfärdigas förhärligande och seger. Hedningarnas omvändelse.

SYNERNAS BOK

Andra synen:
De rättfärdigas förhärligande och seger. Hedningarnas omvändelse.
   

I dessa dagar skola de heliga och utvalda undergå en förändring. Dagens ljus skall hvila på dem, och de heligas glans och herrlighet skola förändras.
dessa dagar skola de heliga och utvalda undergå en förändring. Dagens ljus skall hvila på dem, och de heligas glans och herrlighet skola förändras.  1 Kor. 15:51-52
 

I dessa bekymrets dagar skall det onda hopas på syndarne; men de rättfärdiga skola segra i Andarnes Herres namn. Andra skola göras seende, på det de måtte ångra och afstå från sina händers verk,
2. I dessa bekymrets dagar skall det onda hopas på syndarne; men de rättfärdiga skola segra i Andarnes Herres namn. Andra skola göras seende, på det de måtte ångra och afstå från sina händers verk,  1 Tess. 5:3-5
 

och på det herrligheten ej må gå förlorad för dem inför Andarnes Herre, utan de måtte genom Hans namn blifva frälsta. Andarnes Herre skall hafva barmhertighet med dem, ty stor är Hans nåd,
3. och på det herrligheten ej må gå förlorad för dem inför Andarnes Herre, utan de måtte genom Hans namn blifva frälsta. Andarnes Herre skall hafva barmhertighet med dem, ty stor är Hans nåd,    

och rättvisa är i Hans dom och inför Hans herrlighet; ej heller skall orättfärdigheten bestå inför Hans dom. Den som icke ångrar sig inför Honom, han skall förgås.
4. och rättvisa är i Hans dom och inför Hans herrlighet; ej heller skall orättfärdigheten bestå inför Hans dom. Den som icke ångrar sig inför Honom, han skall förgås.    

Hädanefter skall jag icke hafva nåd för dem, säger Andarnes Herre.
5. Hädanefter skall jag icke hafva nåd för dem, säger Andarnes Herre.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
50 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET