Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 54 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Den brinnande dalen. 54:7-55:2: Noahitiskt fragment om den första världsdomen.

SYNERNAS BOK

Den brinnande dalen. 54:7-55:2: Noahitiskt fragment om den första världsdomen.
   

Och jag upplyfte mina ögon och vände mig åt en annan trakt af jorden och varseblef där en djup dal med brinnande eld.
ch jag upplyfte mina ögon och vände mig åt en annan trakt af jorden och varseblef där en djup dal med brinnande eld.    

Och dit förde de konungarna och de mäktiga och lade dem i den djupa dalen.
2. Och dit förde de konungarna och de mäktiga och lade dem i den djupa dalen.    

Och där sågo mina ögon hur man gjorde redskap åt dem, järnkedjor af ej bestämbar vikt.
3. Och där sågo mina ögon hur man gjorde redskap åt dem, järnkedjor af ej bestämbar vikt.    

Och jag sporde fridens ängel, som var med mig, och sade: För hvem varda dessa kedjor beredda?
4. Och jag sporde fridens ängel, som var med mig, och sade: För hvem varda dessa kedjor beredda?    

Och han sade till mig: De varda beredda för Asasels skaror till att fängsla dem med och lägga dem i helvetets djup. Och med ohuggna stenar skall man betäcka deras ansikten, såsom andarnas Herre befallt.
5. Och han sade till mig: De varda beredda för Asasels skaror till att fängsla dem med och lägga dem i helvetets djup. Och med ohuggna stenar skall man betäcka deras ansikten, såsom andarnas Herre befallt.    

På den stora dagen skola Mikael och Gabriel, Rafael och Fanuel gripa dem och kasta dem i den brinnande eldsugnen, på det att andarnas Herre må utkräfva hämnd på dem för deras orättfärdighet, för att de voro Satan underdåniga och förförde dem som bo på jorden.
6. På den stora dagen skola Mikael och Gabriel, Rafael och Fanuel gripa dem och kasta dem i den brinnande eldsugnen, på det att andarnas Herre må utkräfva hämnd på dem för deras orättfärdighet, för att de voro Satan underdåniga och förförde dem som bo på jorden.    

Och i de dagarna skall andarnas Herres straffdom frambryta och alla de vattens förvaringsrum, som äro ofvan i himlarna, och de källor, som äro nedan i jorden, varda öppnade.
7. Och i de dagarna skall andarnas Herres straffdom frambryta och alla de vattens förvaringsrum, som äro ofvan i himlarna, och de källor, som äro nedan i jorden, varda öppnade.    

Och alla vattensamlingarna skola förena sig med de vattendrag, som äro ofvan i himlarna. Men det vatten, som är ofvan i himmelen, är det manliga, och det vatten, som är nedan på jorden, är det kvinnliga.
8. Och alla vattensamlingarna skola förena sig med de vattendrag, som äro ofvan i himlarna. Men det vatten, som är ofvan i himmelen, är det manliga, och det vatten, som är nedan på jorden, är det kvinnliga.    

Och alla som bo på jorden och under himmelens ändar skola förgöras.
9. Och alla som bo på jorden och under himmelens ändar skola förgöras.    

Och därigenom lära de inse den orätt de föröfvat på jorden, och för den omkomma de.
10. Och därigenom lära de inse den orätt de föröfvat på jorden, och för den omkomma de.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
54 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET