Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 58 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Tredje synen (kap. 58 - 71):
De rättfärdigas salighet.

SYNERNAS BOK

Tredje synen (kap. 58 - 71):
De rättfärdigas salighet.
   

Jag började nu att omtala den tredje liknelsen rörande de heliga och utvalda.
ag började nu att omtala den tredje liknelsen rörande de heliga och utvalda.    

Välsignade ären J, o J helige och utvalde, ty ärofull är eder lott.
2. Välsignade ären J, o J helige och utvalde, ty ärofull är eder lott.    

De helige skola vistas i solens ljus, och de utvalde i det evigtvarande lifvets ljus, hvilkas lifsdagar aldrig skola sluta, ej heller skola de heligas dagar blifva räknade,
3. De helige skola vistas i solens ljus, och de utvalde i det evigtvarande lifvets ljus, hvilkas lifsdagar aldrig skola sluta, ej heller skola de heligas dagar blifva räknade,    

hvilka söka efter ljuset och erhålla rättfärdighet hos Andarnes Herre. Fred vare de heliga hos verldens Herre!
4. hvilka söka efter ljuset och erhålla rättfärdighet hos Andarnes Herre. Fred vare de heliga hos verldens Herre!    

Hädanefter skall det sägas, att de heliga söka i himmelen rättfärdighetens hemligheter, trons lott; ty likasom solen har den uppgått öfver jorden, medan mörkret skingrat sig.
5. Hädanefter skall det sägas, att de heliga söka i himmelen rättfärdighetens hemligheter, trons lott; ty likasom solen har den uppgått öfver jorden, medan mörkret skingrat sig.    

Der skall blifva ett oändeligt ljus, icke heller skola de börja att räkna tiden; ty mörkret skall förut förstöras, och ljuset skall tillvexa inför Andarnes Herre; inför Andarnes Herre skola rättfärdighetens ljus vexa i evighet.
6. Der skall blifva ett oändeligt ljus, icke heller skola de börja att räkna tiden; ty mörkret skall förut förstöras, och ljuset skall tillvexa inför Andarnes Herre; inför Andarnes Herre skola rättfärdighetens ljus vexa i evighet.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
58 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET