Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 64 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Syn av de fallna änglarna i deras straffort.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Syn av de fallna änglarna i deras straffort.
   

Jag såg äfven andra ansigten på detta hemliga ställe.
ag såg äfven andra ansigten på detta hemliga ställe.    

Jag hörde rösten af en ängel, sägande: desse äro de änglar, som hafva nedstigit från himmelen på jorden och hafva uppenbarat hemligheter för menniskors söner, och hafva förledt menniskors söner att begå synd. *)
2. Jag hörde rösten af en ängel, sägande: desse äro de änglar, som hafva nedstigit från himmelen på jorden och hafva uppenbarat hemligheter för menniskors söner, och hafva förledt menniskors söner att begå synd. *)    


*) I Parisiska manuscriptet börjar här 11 Sectionen och ett nytt kapitel. Detta med påföljande 65 och 66 kapitlen, samt de första versarne af 67, innehålla en uppenbarelse om syndafloden, sedd af Noach och berättad af honom från början. Det hela af denna uppenbarelse, hvilket är en tydlig inflickning och en uppsats, som synbarligen ej tillskrifves Enoch, har jag flyttat till bokens slut.

*) I Parisiska manuscriptet börjar här 11 Sectionen och ett nytt kapitel. Detta med påföljande 65 och 66 kapitlen, samt de första versarne af 67, innehålla en uppenbarelse om syndafloden, sedd af Noach och berättad af honom från början. Det hela af denna uppenbarelse, hvilket är en tydlig inflickning och en uppsats, som synbarligen ej tillskrifves Enoch, har jag flyttat till bokens slut.
   


Nätutg: I denna utgåva är kapitlen återflyttade för att vers- och kapitelnumreringen skall överensstämma med de andra översättningarna.

Nätutg: I denna utgåva är kapitlen återflyttade för att vers- och kapitelnumreringen skall överensstämma med de andra översättningarna.
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
64 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET