Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 64 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Syn av de fallna änglarna i deras straffort.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Syn av de fallna änglarna i deras straffort.
   

Äfven andra väsende såg jag på den orten i det fördolda.
fven andra väsende såg jag på den orten i det fördolda.    

Och jag hörde ängelns stämma, då han talade: Detta är de änglar, som nedstigit från himmelen till jorden och uppenbarat för människobarnen det förborgade och förledt dem till synd.
2. Och jag hörde ängelns stämma, då han talade: Detta är de änglar, som nedstigit från himmelen till jorden och uppenbarat för människobarnen det förborgade och förledt dem till synd.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
64 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET