Förra Kapitlet
PROPHETEN ENOCH, 1826
Innehåll ~ Förord ~ 70 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelSYNERNAS BOK

Enochs bok:
Enochs slutliga förvandling.

SYNERNAS BOK

Enochs bok:
Enochs slutliga förvandling.
   

Härefter blef namnet af menniskones Son, som lefde hos Andarnes Herre, upphöjt af jordens invånare.
ärefter blef namnet af menniskones Son, som lefde hos Andarnes Herre, upphöjt af jordens invånare.    

Det blef upphöjt i Andans vagnar, och namnet utgick midt ibland dem.
2. Det blef upphöjt i Andans vagnar, och namnet utgick midt ibland dem.   Enoch 14:8
. Enoch 39:3
. Enoch 52:1
. 2 Kon. 2:11
. Hes. 1:4
. Apg. 1:9-11

Från den tiden blef jag icke förd midt ibland dem; men han satte mig imellan tvenne andar, imellan norr och vester, hvarest änglarne emottog sina tåg, för att afmäta ett ställe för de utvalda och de rättfärdiga.
3. Från den tiden blef jag icke förd midt ibland dem; men han satte mig imellan tvenne andar, imellan norr och vester, hvarest änglarne emottog sina tåg, för att afmäta ett ställe för de utvalda och de rättfärdiga.    

Der såg jag de första menniskornas fäder och de heliga, hvilka bo på detta ställe i evighet.
4. Der såg jag de första menniskornas fäder och de heliga, hvilka bo på detta ställe i evighet.    
Förra Kapitlet

PROPHETEN ENOCH, 1826
70 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET