Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 78 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Solen och Månen. Månens tilltagande och avtagande.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Solen och Månen. Månens tilltagande och avtagande.
   

Solens namn äro dessa, det ena Aryares, och det andra är Tomas.
olens namn äro dessa, det ena Aryares, och det andra är Tomas.    

Månan har fyra namn. Det första är Asonya, det andra Ebla, det tredje Benase och det fjerde Erae.
2. Månan har fyra namn. Det första är Asonya, det andra Ebla, det tredje Benase och det fjerde Erae.    

Dessa äro de två stora ljusen, hvilkas omkrets är såsom himmelens omkrets, och begges storlek är lika.
3. Dessa äro de två stora ljusen, hvilkas omkrets är såsom himmelens omkrets, och begges storlek är lika.    

I solens omkrets är en sjundedel af ljus, som tillägges henne från månan. Det insättes efter mått, till dess en sjundedel af solens ljus är afskild.
4. I solens omkrets är en sjundedel af ljus, som tillägges henne från månan. Det insättes efter mått, till dess en sjundedel af solens ljus är afskild.    

De gå ned, ingå uti vestra porten, göra omloppet norrom och utgå genom den östra porten öfver himmelens yta.
5. De gå ned, ingå uti vestra porten, göra omloppet norrom och utgå genom den östra porten öfver himmelens yta.    

Då månan går upp, synes han på himmelen; och hälften af en sjundedel av ljus är allt, hvad som finnes i den. På fjorton dagar blir hela dess ljus fullbordadt.
6. Då månan går upp, synes han på himmelen; och hälften af en sjundedel av ljus är allt, hvad som finnes i den. På fjorton dagar blir hela dess ljus fullbordadt.    

I tre gånger fem dagar tilltager dess ljus, tilldess på femton dagar dess ljus blir fullbordadt, i enlighet med årets tecken; den har tre gånger fem dagar. Månan har hälften af en sjundedel.
7. I tre gånger fem dagar tilltager dess ljus, tilldess på femton dagar dess ljus blir fullbordadt, i enlighet med årets tecken; den har tre gånger fem dagar. Månan har hälften af en sjundedel.    

Första dagen af dess förminskning aftager dess ljus en fjortondedel; andra dagen minskas det en trettondedel; tredje dagen en tolftedel; fjerde dagen en elftedel; femte dagen en tiondedel; sjette dagen en niondedel; sjunde dagen en åttondedel; åttonde dagen minskas det en sjundedel; nionde dagen aftager det en sjettedel; tionde dagen aftager det en femtedel; elfte dagen aftager det en fjerdedel; tolfte dagen en tredjedel; trettonde dagen aftager det till hälften; fjortonde dagen aftager det hälften af dess sjundedel, och femtonde dagen är hela dess återstående ljus förtärdt.
8. Första dagen af dess förminskning aftager dess ljus en fjortondedel; andra dagen minskas det en trettondedel; tredje dagen en tolftedel; fjerde dagen en elftedel; femte dagen en tiondedel; sjette dagen en niondedel; sjunde dagen en åttondedel; åttonde dagen minskas det en sjundedel; nionde dagen aftager det en sjettedel; tionde dagen aftager det en femtedel; elfte dagen aftager det en fjerdedel; tolfte dagen en tredjedel; trettonde dagen aftager det till hälften; fjortonde dagen aftager det hälften af dess sjundedel, och femtonde dagen är hela dess återstående ljus förtärdt.    

På bestämda månader har månan tjugunio dagar. Den har också en omloppstid af tjuguåtta dagar.
9. På bestämda månader har månan tjugunio dagar. Den har också en omloppstid af tjuguåtta dagar.    

Och Uriel visade mig likaledes en annan inrättning, huru ljuset ingjöts i månan, huru det ingjöts från solen.
10. Och Uriel visade mig likaledes en annan inrättning, huru ljuset ingjöts i månan, huru det ingjöts från solen.    

Hela den tid, som månans ljus är i tilltagande, ingjutes det i honom i närvaro af solen, till dess dess ljus blir på fjorton dagar fullbordadt i himmelen. Och när det är helt och hållet utsläckt, är dess ljus förtärdt i himmelen;
11. Hela den tid, som månans ljus är i tilltagande, ingjutes det i honom i närvaro af solen, till dess dess ljus blir på fjorton dagar fullbordadt i himmelen. Och när det är helt och hållet utsläckt, är dess ljus förtärdt i himmelen;    

och på första dagen kallas det nymånad; ty på den dagen emottages ljuset uti honom.
12. och på första dagen kallas det nymånad; ty på den dagen emottages ljuset uti honom.    

Detta inträffar just på den dag, då solen nedgår i vester, samma stund som månan för natten uppgår från öster. Månan skiner då hela natten, tilldess solen uppgår före honom, då månan i sin ordning försvinner före solen.
13. Detta inträffar just på den dag, då solen nedgår i vester, samma stund som månan för natten uppgår från öster. Månan skiner då hela natten, tilldess solen uppgår före honom, då månan i sin ordning försvinner före solen.    

När ljuset kommer till månan, aftager det åter, tilldess allt dess ljus blir utsläckt och månans dagar gå förbi. Då förbliver dess omkrets enslig utan ljus.
14. När ljuset kommer till månan, aftager det åter, tilldess allt dess ljus blir utsläckt och månans dagar gå förbi. Då förbliver dess omkrets enslig utan ljus.    

Under tre månader verkställer den, på trettio dagar hvarje månad, sitt omlopp; och under ytterligare månader verkställes det på tjugunio dagar hvarje gång. Dessa äro de tider, på hvilka den verkställer sitt aftagande under första perioden, och i första porten; nemligen på etthundrade sjuttiosju dagar.
15. Under tre månader verkställer den, på trettio dagar hvarje månad, sitt omlopp; och under ytterligare månader verkställes det på tjugunio dagar hvarje gång. Dessa äro de tider, på hvilka den verkställer sitt aftagande under första perioden, och i första porten; nemligen på etthundrade sjuttiosju dagar.    

Och vid tiden för dess utgång under tre månader synes den trettio dagar hvarje gång, och under ytterligare tre månader synes den i tjugunio dagar i hvardera.
16. Och vid tiden för dess utgång under tre månader synes den trettio dagar hvarje gång, och under ytterligare tre månader synes den i tjugunio dagar i hvardera.    

Om natten synes den hvarje gång i tjugu dagar såsom en menniskas ansigte, och om dagen såsom himmelen; ty den är ej något annat än sitt ljus.
17. Om natten synes den hvarje gång i tjugu dagar såsom en menniskas ansigte, och om dagen såsom himmelen; ty den är ej något annat än sitt ljus.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
78 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET