Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 8 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Människosläktets fördärv.

VÄKTARNAS BOK

Människosläktets fördärv.
   

Och Asael lärde människorna att tillverka svärd och knifvar och sköldar och pansar och att se hvad som var bakom dem* och att göra konstverk: armringar och andra smycken, och lärde dem att bruka smink och försköna ögonbrynen och begagna de dyrbaraste och utsöktaste stenar och alla färgämnen och metallerna i jorden.
ch Asael lärde människorna att tillverka svärd och knifvar och sköldar och pansar och att se hvad som var bakom dem* och att göra konstverk: armringar och andra smycken, och lärde dem att bruka smink och försköna ögonbrynen och begagna de dyrbaraste och utsöktaste stenar och alla färgämnen och metallerna i jorden.    

Och det vardt stor ogudaktighet och mycket horeri, och de syndade, och alla deras vägar blefvo fördärfvade. Semjasa undervisade alla besvärjare och örtskärare; Armaros lärde besvärjelsernas lösning; Barakal undervisade stjärntydarna; Kokabel upplyste om himmelens tecken och om stjärntydningen, och Asradel om månens lopp. Och när människorna förgingos, ropade de, och deras stämma trängde till himmelen.
2. Och det vardt stor ogudaktighet och mycket horeri, och de syndade, och alla deras vägar blefvo fördärfvade. Semjasa undervisade alla besvärjare och örtskärare; Armaros lärde besvärjelsernas lösning; Barakal undervisade stjärntydarna; Kokabel upplyste om himmelens tecken och om stjärntydningen, och Asradel om månens lopp. Och när människorna förgingos, ropade de, och deras stämma trängde till himmelen.    


* Göra speglar. (Nätutg: "Se vad som var bakom dem" kan antyda mer än bara tillverkning av speglar, då speglar har använts inom ockultismen för att skåda in i den andliga världen.)

* Göra speglar. (Nätutg: "Se vad som var bakom dem" kan antyda mer än bara tillverkning av speglar, då speglar har använts inom ockultismen för att skåda in i den andliga världen.)
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
8 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET