Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 96 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Hopp för de rättfärdiga. Verop till syndare.

ENOCHS EPISTEL

Hopp för de rättfärdiga. Verop till syndare.
   

Vänten i hoppet, J rättfärdige, ty hastigt skola syndare förgås inför eder, och J skolen utöfva herravälde öfver dem efter eder vilja.
änten i hoppet, J rättfärdige, ty hastigt skola syndare förgås inför eder, och J skolen utöfva herravälde öfver dem efter eder vilja.    

På lidandets dag för syndare skall eder afkomma upphöjas och upplyfta sig likasom örnar. Edra nästen skola blifva mera upphöjda än avestens; J skolen uppstiga och ingå i jordens ihåligheter och uti bergens klyftor för alltid, likasom harar, från de ogudaktigas åsyn, Hvilka skola jämra sig öfver eder, och gråta likasom sirener.
2. På lidandets dag för syndare skall eder afkomma upphöjas och upplyfta sig likasom örnar. Edra nästen skola blifva mera upphöjda än avestens; J skolen uppstiga och ingå i jordens ihåligheter och uti bergens klyftor för alltid, likasom harar, från de ogudaktigas åsyn, Hvilka skola jämra sig öfver eder, och gråta likasom sirener.    

J skolen icke frukta dem, som oroa eder, ty återställelse skall eder förunnas, ett lysande ljus skall skina omkring eder, och fredens röst skall höras från himmelen.
4. J skolen icke frukta dem, som oroa eder, ty återställelse skall eder förunnas, ett lysande ljus skall skina omkring eder, och fredens röst skall höras från himmelen.    

Ve eder, J syndare, ty genom eder rikedom liknen J de helige, men edra hjertan förebrå eder, vetande att J ären syndare. Detta ord skall vittna emot eder för minnet af brott.
5. Ve eder, J syndare, ty genom eder rikedom liknen J de helige, men edra hjertan förebrå eder, vetande att J ären syndare. Detta ord skall vittna emot eder för minnet af brott.    

Ve eder, som föden eder af sädens kärna (sädens ära) och dricken styrkan af källans djup och i eder makt nedtrampen de ringa.
6. Ve eder, som föden eder af sädens kärna (sädens ära) och dricken styrkan af källans djup och i eder makt nedtrampen de ringa.    

Ve eder, som dricken vatten efter behag, (hvad tid som helst) ty hastigt skolen J blifva belönte, förtärde och vissnade, emedan J hafven öfvergifvit lifvets källa.
6. Ve eder, som dricken vatten efter behag, (hvad tid som helst) ty hastigt skolen J blifva belönte, förtärde och vissnade, emedan J hafven öfvergifvit lifvets källa.    

Ve eder, som begån orättfärdighet, bedrägeri och hädelse; minnet af eder ondska skall lefva.
7. Ve eder, som begån orättfärdighet, bedrägeri och hädelse; minnet af eder ondska skall lefva.    

Ve eder, J mäktige, som med makt nedslån rättfärdigheten; ty dagen för eder undergång skall komma, medan många och goda dagar skall blifva de rättfärdigas del, just vid den tiden, just vid eder doms tid.
8. Ve eder, J mäktige, som med makt nedslån rättfärdigheten; ty dagen för eder undergång skall komma, medan många och goda dagar skall blifva de rättfärdigas del, just vid den tiden, just vid eder doms tid.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
96 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET