Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 101 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterHENOCHS EPISTEL

Uppmaning att frukta Gud. Hela Naturen fruktar honom, men inte syndarna.

HENOCHS EPISTEL

Uppmaning att frukta Gud. Hela Naturen fruktar honom, men inte syndarna.
   

Betrakten himmelen, I alla himmelens barn, och hvarje den Högstes verk och frukten honom och gören intet ondt inför honom!
etrakten himmelen, I alla himmelens barn, och hvarje den Högstes verk och frukten honom och gören intet ondt inför honom!    

När han tillsluter för eder skull himmelens fönster och håller regnet och daggen tillbaka, att de icke må nedfalla på jorden, hvad viljen I då göra?
2. När han tillsluter för eder skull himmelens fönster och håller regnet och daggen tillbaka, att de icke må nedfalla på jorden, hvad viljen I då göra?    

Och när han skickar sin vrede öfver eder och alla edra verk så kunnen I icke anropa honom emedan I fören öfvermodigt och fräckt tal emot hans rättfärdighet, och I skolen icke hafva någon frid.
3. Och när han skickar sin vrede öfver eder och alla edra verk så kunnen I icke anropa honom emedan I fören öfvermodigt och fräckt tal emot hans rättfärdighet, och I skolen icke hafva någon frid.    

Och sen I icke skeppens konungar, huru deras farkoster drifvas omkring af vågorna och kastas hit och dit af vindarna och råka i nöd och de fördenskull gripas af räddhåga,
4. Och sen I icke skeppens konungar, huru deras farkoster drifvas omkring af vågorna och kastas hit och dit af vindarna och råka i nöd och de fördenskull gripas af räddhåga,    

emedan alla deras yppersta ägodelar sjönko ned i hafvet och de frukta i sitt hjärta, att hafvet skall uppsluka dem själfva och de förgås däri.
5. emedan alla deras yppersta ägodelar sjönko ned i hafvet och de frukta i sitt hjärta, att hafvet skall uppsluka dem själfva och de förgås däri.    

Är icke hela hafvet och allt dess vatten och dess rörelse ett verk af den Högste, och har icke han förseglat hela dess verksamhet och inneslutit det i sanden?
6. Är icke hela hafvet och allt dess vatten och dess rörelse ett verk af den Högste, och har icke han förseglat hela dess verksamhet och inneslutit det i sanden?    

Vid hans hotelse torkar det bort och blir förskräckt, och alla dess fiskar dö och allt som är däri. Och I syndare, som ären på jorden, frukten honom icke.
7. Vid hans hotelse torkar det bort och blir förskräckt, och alla dess fiskar dö och allt som är däri. Och I syndare, som ären på jorden, frukten honom icke.    

Har icke han skapat himmel och jord och allt som är därpå? Och hvem har gifvit insikt och vishet åt alla som röra sig på jorden och i hafvet?
8. Har icke han skapat himmel och jord och allt som är därpå? Och hvem har gifvit insikt och vishet åt alla som röra sig på jorden och i hafvet?    

Frukta icke alla skeppens konungar hafvet? Men syndarna frukta icke den Högste!
9. Frukta icke alla skeppens konungar hafvet? Men syndarna frukta icke den Högste!    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
101 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET