Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 16 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Fortsättning på Enochs drömsyn:
Avslutningen av Herrens befallning till Enoch.

VÄKTARNAS BOK

Fortsättning på Enochs drömsyn:
Avslutningen av Herrens befallning till Enoch.
   

Vid Jättarnes död, hvar helst deras andar blifvit skilda från sina kroppar, låt det som är kötsligt hos dem förgås före domen. Sålunda skola de förgås intill dagen af den stora verldens stora undergång. Undergång skall drabba väktarne och de ogudaktige.
id Jättarnes död, hvar helst deras andar blifvit skilda från sina kroppar, låt det som är kötsligt hos dem förgås före domen. Sålunda skola de förgås intill dagen af den stora verldens stora undergång. Undergång skall drabba väktarne och de ogudaktige.    

Och säg nu de väktare, som hafva sändt dig att bedja för sig, hvilka i begynnelsen voro i himmelen:
2. Och säg nu de väktare, som hafva sändt dig att bedja för sig, hvilka i begynnelsen voro i himmelen:    

I Himmelen hafven J varit, dolda ting hafva likväl icke blifvit uppenbarade för eder; dock hafven J kännt en förderflig hemlighet. Och denna hafven J berättat för qvinnorna i edra hjärtans hårdhet, och genom denna hemlighet hafva qvinnor och menniskoslägtet mångdubblat det onda på jorden.
3. I Himmelen hafven J varit, dolda ting hafva likväl icke blifvit uppenbarade för eder; dock hafven J kännt en förderflig hemlighet. Och denna hafven J berättat för qvinnorna i edra hjärtans hårdhet, och genom denna hemlighet hafva qvinnor och menniskoslägtet mångdubblat det onda på jorden.    

Säg till dem: aldrig skolen J derföre erhålla fred.
4. Säg till dem: aldrig skolen J derföre erhålla fred.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
16 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET