Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 21 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Enoch kommer åter till de sju stjärnornas häkte. Därefter till de fallna änglarnas slutliga, eviga straffort.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Enoch kommer åter till de sju stjärnornas häkte. Därefter till de fallna änglarnas slutliga, eviga straffort.
   

Derpå gjorde jag en omgång till ett ställe, hvarest ingen ting var fullbordadt.
erpå gjorde jag en omgång till ett ställe, hvarest ingen ting var fullbordadt.    

Och der såg jag hvarken det förskräckliga verket af en upphöjd himmel eller af en grundlagd jord, utan ett ödsligt ställe, beredt och förfärande.
2. Och der såg jag hvarken det förskräckliga verket af en upphöjd himmel eller af en grundlagd jord, utan ett ödsligt ställe, beredt och förfärande.    

Der såg jag äfven sju af himmelens stjernor instängda tillsammans, liknande stora berg och en lågande eld.
3. Der såg jag äfven sju af himmelens stjernor instängda tillsammans, liknande stora berg och en lågande eld.    

Jag ropade: för hvad slags brott hafva desse blifvit instängde, och hvarföre hafva de blifvit bortförde till detta ställe?
4. Jag ropade: för hvad slags brott hafva desse blifvit instängde, och hvarföre hafva de blifvit bortförde till detta ställe?    

Då svarade Uriel, en af de helige änglar, som var med mig, och som ledsagade mig: Enoch! hvarföre frågar du? hvarföre öfverlägger du med dig sjelf och forskar oroligt?
5. Då svarade Uriel, en af de helige änglar, som var med mig, och som ledsagade mig: Enoch! hvarföre frågar du? hvarföre öfverlägger du med dig sjelf och forskar oroligt?    

Dessa äro de stjernor, hvilka hafva öfverträdt den aldrahögsta Gudens befallning, och äro här inneslutne, tilldess det oändliga antalet af deras brotts dagar blifver fullbordadt.
6. Dessa äro de stjernor, hvilka hafva öfverträdt den aldrahögsta Gudens befallning, och äro här inneslutne, tilldess det oändliga antalet af deras brotts dagar blifver fullbordadt.    

Derifrån gick jag sedermera till ett annat förfärligt ställe. Hvarest jag såg verkan af en stor glimmande eld, hvilken var delad mitt i tu. Stoder af eld sträfvade tillsamman till afgrundens slut, och djupt var deras nedstigande; men hvarken måttet eller storleken var jag i stånd att upptäcka. Ej heller kunde jag märka dess ursprung.
7. Derifrån gick jag sedermera till ett annat förfärligt ställe. Hvarest jag såg verkan af en stor glimmande eld, hvilken var delad mitt i tu. Stoder af eld sträfvade tillsamman till afgrundens slut, och djupt var deras nedstigande; men hvarken måttet eller storleken var jag i stånd att upptäcka. Ej heller kunde jag märka dess ursprung.  Upp. 20:1-3

Då ropade jag: Huru förskräckligt är ej detta ställe, och huru svårt att utforska!
8. Då ropade jag: Huru förskräckligt är ej detta ställe, och huru svårt att utforska!    

Uriel, en af de heliga änglar, som voro med mig, svarade och sade: Enoch, hvarföre är du orolig och förskräckt vid detta rysliga ställe; vid åsynen af detta ställe för lidandet?
9. Uriel, en af de heliga änglar, som voro med mig, svarade och sade: Enoch, hvarföre är du orolig och förskräckt vid detta rysliga ställe; vid åsynen af detta ställe för lidandet?    

Detta, sade han, är änglarnes fängelse, och här skola de hållas för evigt.
10. Detta, sade han, är änglarnes fängelse, och här skola de hållas för evigt.  Upp. 20:1-3


Det 20 kap. är framflyttadt och stäldt efter 16 kap, hvilken plats det synes egentligen tillhöra. [Nätutg. Se not i 20 kap.]

Det 20 kap. är framflyttadt och stäldt efter 16 kap, hvilken plats det synes egentligen tillhöra. [Nätutg. Se not i 20 kap.]
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
21 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET