Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 23 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. From there I went to another place, towards the west, unto the extremities of the earth.

1. And from there I went to another place towards the west, to the ends of the earth.

1. From thence I went to another place to the west of the ends of the earth.

1. Derifrån gick jag till ett annat ställe vesterut, intill yttersta ändarne af jorden.

1. Derifrån gick jag till ett annat ställe vesterut, intill yttersta ändarne af jorden.

2. Where I beheld a fire blazing and running along without cessation, which intermitted its course neither by day nor by night; but continued always the same.

2. And I saw a flaming fire which ran without resting, and did not cease from its course day or night, but continued regularly.

2. And I saw a burning fire which ran without resting, and paused not from its course day or night but (ran) regularly.

2. Hvarest jag såg en lågande och oupphörligt framströmmande eld, hvilken hvarken dag eller natt afbröt sitt lopp, utan fortfor beständigt på samma sätt.

2. Hvarest jag såg en lågande och oupphörligt framströmmande eld, hvilken hvarken dag eller natt afbröt sitt lopp, utan fortfor beständigt på samma sätt.

3. I inquired, saying, What is this, which never ceases?

3. And I asked saying: "What is that which has no rest?"

3. And I asked saying: 'What is this which rests not?'

3. Jag frågade, sägande: hvad är detta, som aldrig upphörer?

3. Jag frågade, sägande: hvad är detta, som aldrig upphörer?

4. Then Raguel, one of the holy angels who were with me, answered, And said, This blazing fire, which you behold running towards the west, is that of all the luminaries of heaven.

4. At that time answered Raguel, one of the holy angels, who was with me, and said to me: "That burning fire which thou seest running towards the west is the fire of all the luminaries of heaven."

4. Then Raguel, one of the holy angels who was with me, answered me and said unto me: 'This course of fire which thou hast seen is the fire in the west which †persecutes† all the luminaries of heaven.'

4. Då svarade Raguel, en af de helige änglar, som voro med mig, Och sade: Denna lågande eld, som du ser strömma vesterut, kommer från alla himmelens lysande kroppar.

4. Då svarade Raguel, en af de helige änglar, som voro med mig, Och sade: Denna lågande eld, som du ser strömma vesterut, kommer från alla himmelens lysande kroppar.Förra Kapitlet

Parallel Translations
23 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET