Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 28 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Fortsatt resa mot öst (kap. 28 - 33).

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Fortsatt resa mot öst (kap. 28 - 33).
   

Derifrån begaf jag mig öster ut till midten af berget i öknen, hvars jemna yta jag allenast blef varse. Den var full af träd af det omtalta fröet,
erifrån begaf jag mig öster ut till midten af berget i öknen, hvars jemna yta jag allenast blef varse. Den var full af träd af det omtalta fröet,    

och vatten rann hastigt nedföre detsamma.
2. och vatten rann hastigt nedföre detsamma.    

Der syntes ett vattenfall, sammansatt likasom af många vattenfall både vesterut och österut. På ena sidan voro träd, på den andra vatten och dagg.
3. Der syntes ett vattenfall, sammansatt likasom af många vattenfall både vesterut och österut. På ena sidan voro träd, på den andra vatten och dagg.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
28 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET