Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 4 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterINLEDNING:

Fortsättning på Henochs liknelse.

INLEDNING:

Fortsättning på Henochs liknelse.
   

Och åter iakttog jag sommarens dagar, huru då solen öfver henne står midt emot henne. Men I söken svala platser och skugga för solens brännande strålar, och äfven jorden bränner af glödande hetta, men I kunnen icke trampa på jorden, ej heller på en klippa för hennes brännande hetta.
ch åter iakttog jag sommarens dagar, huru då solen öfver henne står midt emot henne. Men I söken svala platser och skugga för solens brännande strålar, och äfven jorden bränner af glödande hetta, men I kunnen icke trampa på jorden, ej heller på en klippa för hennes brännande hetta.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
4 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET