Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 31 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
De välluktande träden.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
De välluktande träden.
   

Då såg jag ett annat berg, bevuxet med träd, hvarifrån vatten flöt likasom Niketro. Dess namn var Sazira och Kalboneba,
å såg jag ett annat berg, bevuxet med träd, hvarifrån vatten flöt likasom Niketro. Dess namn var Sazira och Kalboneba,    

och uppå detta berg blef jag varse ett annat berg, hvarpå voro träden Alva. Dessa träd voro fulla likasom mandelträd och starka,
2. och uppå detta berg blef jag varse ett annat berg, hvarpå voro träden Alva. Dessa träd voro fulla likasom mandelträd och starka,    

och då de frambragte frukt, öfverträffade densamma all vällukt.
3. och då de frambragte frukt, öfverträffade densamma all vällukt.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
31 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET