Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 35 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Henochs resa västerut.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Henochs resa västerut.
   

Derifrån gick jag till de yttersta gränserna af verlden vesterut, hvarest jag blef varse tre portar öppna, likasom jag sett norrut; portarne och gångarne genom dem voro af lika storlek.
erifrån gick jag till de yttersta gränserna af verlden vesterut, hvarest jag blef varse tre portar öppna, likasom jag sett norrut; portarne och gångarne genom dem voro af lika storlek.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
35 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET