Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 42 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Första synen:
Vishetens och orättfärdighetens hemvister.

SYNERNAS BOK

Första synen:
Vishetens och orättfärdighetens hemvister.
   

Visheten fann intet rum, där hon kunde bo; då fick hon sin boning i himlarna.
isheten fann intet rum, där hon kunde bo; då fick hon sin boning i himlarna.    

Visheten kom för att bo bland människobarnen, men fann ingen bostad; då vände hon åter till sitt hem och intog sitt säte bland änglarna.
2. Visheten kom för att bo bland människobarnen, men fann ingen bostad; då vände hon åter till sitt hem och intog sitt säte bland änglarna.    

Och orättfärdigheten kom fram ur sitt gömsle och sökte icke, men fann ändå en boning åt sig och bodde ibland människorna, liksom regnet i öknen och liksom daggen i ett törstande land.
3. Och orättfärdigheten kom fram ur sitt gömsle och sökte icke, men fann ändå en boning åt sig och bodde ibland människorna, liksom regnet i öknen och liksom daggen i ett törstande land.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
42 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET