Förra Kapitlet
PROPHETEN ENOCH, 1826
Innehåll ~ Förord ~ 44 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelSYNERNAS BOK

Första synen:
Astronomiska hemligheter.

SYNERNAS BOK

Första synen:
Astronomiska hemligheter.
   

Jag såg äfven ett annat ting rörande skenet, att det utgår från stjernorna och blir sken, varande icke i stånd att öfvergifva dem.
ag såg äfven ett annat ting rörande skenet, att det utgår från stjernorna och blir sken, varande icke i stånd att öfvergifva dem.    
Förra Kapitlet

PROPHETEN ENOCH, 1826
44 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET