Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 52 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Enoch rycks upp igen. Sex berg av metall och den Utvaldes välde.

SYNERNAS BOK

Enoch rycks upp igen. Sex berg av metall och den Utvaldes välde.
   

Derefter blef jag, på det ställe, hvarest jag sett hvarje hemlig syn, upphämtad genom en väderhvirfvel och förd vesterut.
erefter blef jag, på det ställe, hvarest jag sett hvarje hemlig syn, upphämtad genom en väderhvirfvel och förd vesterut.   Enoch 14:8
. Enoch 39:3
. 2 Kon. 2:11
. Job 38:1
. Jes. 66:15
. Jer. 4:13
. Hes. 1:4
. Apg. 1:9-11
. 2 Kor. 12:2-4

Der sågo mina ögon himmelens hemligheter och allt hvad som fanns på jorden; ett berg af jern, ett berg af koppar, ett berg af silfver, ett berg af guld, ett berg af flytande metall, och ett berg af bly.
2. Der sågo mina ögon himmelens hemligheter och allt hvad som fanns på jorden; ett berg af jern, ett berg af koppar, ett berg af silfver, ett berg af guld, ett berg af flytande metall, och ett berg af bly.    

Och jag frågade ängelen, som gick med mig, sägande: Hvad äro dessa ting, som jag ser i hemlighet?
3. Och jag frågade ängelen, som gick med mig, sägande: Hvad äro dessa ting, som jag ser i hemlighet?    

Han sade: alla dessa ting, som du ser, skola tillhöra Messiæ herravälde, på det han må herrska och blifva mäktig på jorden.
4. Han sade: alla dessa ting, som du ser, skola tillhöra Messiæ herravälde, på det han må herrska och blifva mäktig på jorden.    

Och denna fredens ängel svarade mig, sägande: vänta blott en korrt stund, och du skall förstå, och hvarje hemlig sak skall blifva uppenbarad för dig, som Andarnes Herre har förordnat.
5. Och denna fredens ängel svarade mig, sägande: vänta blott en korrt stund, och du skall förstå, och hvarje hemlig sak skall blifva uppenbarad för dig, som Andarnes Herre har förordnat.    

Dessa berg, som du sett, berget af jern, berget af koppar, berget af silver, berget af guld, berget af flytande metall och berget af bly, alla dessa skola inför den ende utvalde blifva likasom en honungs-kaka inför elden och likasom vattnet, hvilket nedstörtar från höjden af dessa berg, och skola böja sig inför Hans fot.
6. Dessa berg, som du sett, berget af jern, berget af koppar, berget af silver, berget af guld, berget af flytande metall och berget af bly, alla dessa skola inför den ende utvalde blifva likasom en honungs-kaka inför elden och likasom vattnet, hvilket nedstörtar från höjden af dessa berg, och skola böja sig inför Hans fot.    

I dessa dagar skola icke menniskorna blifva frälsta genom guld eller silfver. Och ej heller skola de hafva i sin makt att rädda sig sjelfva eller att fly.
7. I dessa dagar skola icke menniskorna blifva frälsta genom guld eller silfver. Och ej heller skola de hafva i sin makt att rädda sig sjelfva eller att fly.    

Der skall då hvarken finnas jern för krig, eller en pantsarskjorta för bröstet. Metallen skall då blifva onyttig; onyttig äfven den, som hvarken rostar eller förtäres; och bly skall då icke eftersträfvas.
8. Der skall då hvarken finnas jern för krig, eller en pantsarskjorta för bröstet. Metallen skall då blifva onyttig; onyttig äfven den, som hvarken rostar eller förtäres; och bly skall då icke eftersträfvas.    

Alla dessa ting skola då förkastas och utplånas från jorden, då den ende Utvalde skall synas inför Andarnes Herre.
9. Alla dessa ting skola då förkastas och utplånas från jorden, då den ende Utvalde skall synas inför Andarnes Herre.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
52 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET