Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 57 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Enoch ser människor i flygande vagnar komma till det heliga landet.

SYNERNAS BOK

Enoch ser människor i flygande vagnar komma till det heliga landet.
   

Härefter såg jag en annan krigshär af vagnar, med folk åkande i dem. Och de kommo på vinden från öster, från vester och från söder.
ärefter såg jag en annan krigshär af vagnar, med folk åkande i dem. Och de kommo på vinden från öster, från vester och från söder.    

Ljudet af deras vagnars buller hördes. Och då denna rörelse ägde rum, förnummo de helige det från himmelen; jordens pelare skakades från dess grund; och ljudet hördes på en gång från yttersta gränserna af jorden till yttersta gränserna af himmelen.
2. Ljudet af deras vagnars buller hördes. Och då denna rörelse ägde rum, förnummo de helige det från himmelen; jordens pelare skakades från dess grund; och ljudet hördes på en gång från yttersta gränserna af jorden till yttersta gränserna af himmelen.    

Då föllo de alla ned och tillbådo Andarnes Herre. Detta är slutet af andra liknelsen.
3. Då föllo de alla ned och tillbådo Andarnes Herre. Detta är slutet af andra liknelsen.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
57 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET