Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 7 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Jättarnas födelse.

VÄKTARNAS BOK

Jättarnas födelse.
   

Och de togo sig hustrur, och hvar och en utvalde en åt sig, och de begynte gå in till dem och plägade umgänge med dem och lärde dem trollmedel och besvärjelser och att skära rötter och olika träslag.
ch de togo sig hustrur, och hvar och en utvalde en åt sig, och de begynte gå in till dem och plägade umgänge med dem och lärde dem trollmedel och besvärjelser och att skära rötter och olika träslag.  1 Mos. 6:1-2
 

Och de blevo hafvande och födde jättar. [Hvilka hvardera hade en kroppshöjd af 450 fot.] *
2. Och de blevo hafvande och födde jättar. [Hvilka hvardera hade en kroppshöjd af 450 fot.] *  1 Mos. 6:4

Dessa förtärde all människornas näring, tills människorna ej längre mäktade lifnära dem.
3. Dessa förtärde all människornas näring, tills människorna ej längre mäktade lifnära dem.    

Då vände sig jättarna mot människorna själfva för att uppäta dem.
4. Då vände sig jättarna mot människorna själfva för att uppäta dem.    

Och de började försynda sig på fåglarna och djuren på marken och det som rör sig och fiskarna och förtära deras kött och dricka deras blod.
5. Och de började försynda sig på fåglarna och djuren på marken och det som rör sig och fiskarna och förtära deras kött och dricka deras blod.    

Då klagade jorden öfver de orättfärdiga.
6. Då klagade jorden öfver de orättfärdiga.    


Nätutg: Andra delen av vers 2 är utelämnad i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versdel från 1826 års sv. översättning. Alt. översättning: "Vars längd var tre tusen alnar."

Nätutg: Andra delen av vers 2 är utelämnad i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versdel från 1826 års sv. översättning. Alt. översättning: "Vars längd var tre tusen alnar."
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
7 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET