Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 66 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Vattnens änglar tillsagda att hålla dem tillbaka.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Vattnens änglar tillsagda att hålla dem tillbaka.
   

Härefter visade han mig straffets änglar, hvilka beredde sig att komma och öppna alla de mäktiga vattnen under jorden, På det de måtte blifva till dom och förstörelse för alla dem, som qvarblifva och bo på jorden.
ärefter visade han mig straffets änglar, hvilka beredde sig att komma och öppna alla de mäktiga vattnen under jorden, På det de måtte blifva till dom och förstörelse för alla dem, som qvarblifva och bo på jorden.   Enoch 53:3
 

Och andarnes Herre befallde änglarne, som gingo ut, att icke upptaga menniskorna och bevara dem. Ty dessa änglar hade inseendet öfver alla mäktiga vatten.
2. Och andarnes Herre befallde änglarne, som gingo ut, att icke upptaga menniskorna och bevara dem. Ty dessa änglar hade inseendet öfver alla mäktiga vatten.    

Då gick jag bort från Enochs ansigte.
3. Då gick jag bort från Enochs ansigte.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
66 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET