Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 8 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Människosläktets fördärv.

VÄKTARNAS BOK

Människosläktets fördärv.
   

I öfrigt lärde Azazyel menniskorna att göra svärd, knifvar, sköldar, tillverkningen af speglar, och konsten att göra armband och prydnader, bruket af smink, ögonbrynens förskönande, bruket af stenar af alla dyrbara och utvalda slag och af alla slags färger, så att verlden blef förändrad.
öfrigt lärde Azazyel menniskorna att göra svärd, knifvar, sköldar, tillverkningen af speglar, och konsten att göra armband och prydnader, bruket af smink, ögonbrynens förskönande, bruket af stenar af alla dyrbara och utvalda slag och af alla slags färger, så att verlden blef förändrad.    

Ogudaktigheten tillvexte, afguderiet mångfaldigades, och de öfverträdde och förderfvade alla deras vägar. Amazarak underviste alla trollkarlar och rotdelare. Armers lärde trolldomens upplösning. Barkayal underviste dem, som gåfvo akt på stjernorna. Akibel underviste om tecknen. Tamiel underviste i Astronomien. Och Asaradel underrättade dem om månans rörelse. Men menniskorna, som blifvit förstörda, ropade och deras röst räckte till himlen.
2. Ogudaktigheten tillvexte, afguderiet mångfaldigades, och de öfverträdde och förderfvade alla deras vägar. Amazarak underviste alla trollkarlar och rotdelare. Armers lärde trolldomens upplösning. Barkayal underviste dem, som gåfvo akt på stjernorna. Akibel underviste om tecknen. Tamiel underviste i Astronomien. Och Asaradel underrättade dem om månans rörelse. Men menniskorna, som blifvit förstörda, ropade och deras röst räckte till himlen.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
8 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET