Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 73 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Månen.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Månen.
   

Efter denna lag såg jag en annan lag för en lägre himlakropp, hvars namn är Månan
fter denna lag såg jag en annan lag för en lägre himlakropp, hvars namn är Månan    

och hvars omkrets är såsom himmelens omkrets. Dess vagn, hvilken i hemlighet uppstiger, föres af vinden, och ljus tilldelas den genom mått.
2. och hvars omkrets är såsom himmelens omkrets. Dess vagn, hvilken i hemlighet uppstiger, föres af vinden, och ljus tilldelas den genom mått.    

Hvarje månad vid dess utgång och ingång blir den förändrad, och dess skiften äro likasom solens skiften, och då på lika sätt dess ljus är till, utgör dess ljus en sjundedel af solens ljus.
3. Hvarje månad vid dess utgång och ingång blir den förändrad, och dess skiften äro likasom solens skiften, och då på lika sätt dess ljus är till, utgör dess ljus en sjundedel af solens ljus.    

Sålunda uppgår den, och vid dess början i öster fortgår den i trettio dagar. Vid den tiden synes den och blir för eder månadens begynnelse. Trettio dagar är den med solen i den port, från hvilken solen utgår.
4. Sålunda uppgår den, och vid dess början i öster fortgår den i trettio dagar. Vid den tiden synes den och blir för eder månadens begynnelse. Trettio dagar är den med solen i den port, från hvilken solen utgår.    

Hälften deraf är i vidden sju delar och en half; och det hela af dess omkrets är tomt på ljus, utom en sjundedel af de fjorton delarne af dess ljus.
5. Hälften deraf är i vidden sju delar och en half; och det hela af dess omkrets är tomt på ljus, utom en sjundedel af de fjorton delarne af dess ljus.    

Men hvarje dag erhåller det en sjundedel alla en half sjundedel af sitt ljus. Dess ljus ökas dagligen en fjortondedel af det hela eller en half sådan del.
6. Men hvarje dag erhåller det en sjundedel alla en half sjundedel af sitt ljus. Dess ljus ökas dagligen en fjortondedel af det hela eller en half sådan del.    

Den nedgår med solen. Och då solen uppgår, uppgår månan med den, erhållande en half del af ljus. På den natt, då den börjar sin bana före månads-dagen, nedgår månan med solen. Och på den natten är den mörk i dess fjorton delar, det vill säga i hvarje hälft;
7. Den nedgår med solen. Och då solen uppgår, uppgår månan med den, erhållande en half del af ljus. På den natt, då den börjar sin bana före månads-dagen, nedgår månan med solen. Och på den natten är den mörk i dess fjorton delar, det vill säga i hvarje hälft;    

men den uppgår på den dagen med jemnt en sjundedel, och i sin bana afviker den från solens uppgång. Under det återstående af dess omloppstid ökar sig dess ljus till fjorton delar.
8. men den uppgår på den dagen med jemnt en sjundedel, och i sin bana afviker den från solens uppgång. Under det återstående af dess omloppstid ökar sig dess ljus till fjorton delar.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
73 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET