Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 80 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

80:2-8. Förändringar i naturen och bland himlakropparna genom människornas synd.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

80:2-8. Förändringar i naturen och bland himlakropparna genom människornas synd.
   

Och i de dagarna svarade Uriel mig och sade: Se, jag har visat dig allting; o Henoch, och har uppenbarat allt för dig, att du skulle se detta, solen och månen och ledarna för himmelens stjärnor och alla de rörliga krafterna, deras förhållanden och tider och utgångar.
ch i de dagarna svarade Uriel mig och sade: Se, jag har visat dig allting; o Henoch, och har uppenbarat allt för dig, att du skulle se detta, solen och månen och ledarna för himmelens stjärnor och alla de rörliga krafterna, deras förhållanden och tider och utgångar.    

I syndarnas dagar varda åren förkortade, och skörden skall försenas i deras länder och på deras betesmarker och allting på jorden förändras och icke framkomma på sin tid. Regnet skall hållas tillbaka, ty himmelen skall uppehålla det.
2. I syndarnas dagar varda åren förkortade, och skörden skall försenas i deras länder och på deras betesmarker och allting på jorden förändras och icke framkomma på sin tid. Regnet skall hållas tillbaka, ty himmelen skall uppehålla det.    

Och i de tiderna skola markens frukter blifva försenade och icke växa på sin tid, och trädens frukt skall uppehållas på sin tid.
3. Och i de tiderna skola markens frukter blifva försenade och icke växa på sin tid, och trädens frukt skall uppehållas på sin tid.    

Och månen skall förändra sin ordning och icke synas på sin tid.
4. Och månen skall förändra sin ordning och icke synas på sin tid.    

Och i de dagarna skall man se på himmelen huru stor ofruktbarhet kommer, på den yttersta vagnen i väster, och himmelen skall skina klarare än efter ljusets vanliga ordning.
5. Och i de dagarna skall man se på himmelen huru stor ofruktbarhet kommer, på den yttersta vagnen i väster, och himmelen skall skina klarare än efter ljusets vanliga ordning.    

Och många hufvudledare för de förnämsta stjärnorna skola fara vilse, och dessa skola misstaga sig på sina värf och sina vägar, och de dem underordnade skola icke framkomma på sina tider.
6. Och många hufvudledare för de förnämsta stjärnorna skola fara vilse, och dessa skola misstaga sig på sina värf och sina vägar, och de dem underordnade skola icke framkomma på sina tider.    

Och stjärnornas hela ordning skall varda obegriplig för syndarna, och deras tankar, som bo på jorden, skola fara vilse rörande dem och vända sig bort från alla sina vägar och försynda sig och dyrka stjärnor såsom gudar.
7. Och stjärnornas hela ordning skall varda obegriplig för syndarna, och deras tankar, som bo på jorden, skola fara vilse rörande dem och vända sig bort från alla sina vägar och försynda sig och dyrka stjärnor såsom gudar.    

Och många olyckor skola komma över dem, och en straffdom skall förgöra dem alla.
8. Och många olyckor skola komma över dem, och en straffdom skall förgöra dem alla.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
80 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET