Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 84 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterDRÖMSYNERNAS BOK

Henoch beder för sina efterkommande.

DRÖMSYNERNAS BOK

Henoch beder för sina efterkommande.
   

Och jag upplyfte mina händer i rättfärdighet och prisade den Helige och Store och talade med min muns anda och med min lekamliga tunga, som Gud gifvit människobarnen, att de må tala därmed.
ch jag upplyfte mina händer i rättfärdighet och prisade den Helige och Store och talade med min muns anda och med min lekamliga tunga, som Gud gifvit människobarnen, att de må tala därmed.    

Lofvad vare du, o Herre och Konung, stor och mäktig i din storhet, Herre öfver himmelens hela skapelse, konungarnas Konung och all världens Gud! Din gudom och ditt rike och din storhet vara från evighet till evighet och din makt genom alla släkten, och alla himlar äro din tron evinnerligen och hela jorden din fotapall från evighet till evighet.
2. Lofvad vare du, o Herre och Konung, stor och mäktig i din storhet, Herre öfver himmelens hela skapelse, konungarnas Konung och all världens Gud! Din gudom och ditt rike och din storhet vara från evighet till evighet och din makt genom alla släkten, och alla himlar äro din tron evinnerligen och hela jorden din fotapall från evighet till evighet.    

Ty du har skapat allt och härskar öfver allt, och intet är dig för svårt, och intet slags vishet undgår dig. Hon vänder sig icke bort från sin tron, din tron, ej heller från ditt anlete, och du vet och ser och hör allting, och intet är dig fördolt.
3. Ty du har skapat allt och härskar öfver allt, och intet är dig för svårt, och intet slags vishet undgår dig. Hon vänder sig icke bort från sin tron, din tron, ej heller från ditt anlete, och du vet och ser och hör allting, och intet är dig fördolt.    

Och änglarna från dina himlar synda, och öfver människorna förblifver din vrede ända till den stora domens dag.
4. Och änglarna från dina himlar synda, och öfver människorna förblifver din vrede ända till den stora domens dag.    

Och nu, o Gud och Herre, store Konung! anropar jag dig och beder, att du hör min bön och kvarlämnar på jorden efterkommande åt mig och icke utrotar alla människor och gör jorden öde så att fördärfvet evigt räcker.
5. Och nu, o Gud och Herre, store Konung! anropar jag dig och beder, att du hör min bön och kvarlämnar på jorden efterkommande åt mig och icke utrotar alla människor och gör jorden öde så att fördärfvet evigt räcker.    

Och nu, Herre, utrota från jorden allt kött, som har förtörnat dig, men låt de rättfärdiga och rättsinniga varda för alltid behållna, likt en frörik planta, och dölj icke ditt anlete för din tjänares bön, o Herre!
6. Och nu, Herre, utrota från jorden allt kött, som har förtörnat dig, men låt de rättfärdiga och rättsinniga varda för alltid behållna, likt en frörik planta, och dölj icke ditt anlete för din tjänares bön, o Herre!    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
84 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET