Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 94 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

1-5 Förmaningar till de rättfärdiga. 6-11 Varningar till syndare.

ENOCHS EPISTEL

1-5 Förmaningar till de rättfärdiga. 6-11 Varningar till syndare.
   

Och nu, låt mig uppmana eder, mina barn, att älska rättfärdigheten och att vandra i den; ty rättfärdighetens vägar äro värdige att följas; men orättfärdighetens vägar skola hastigt fela och blifva förminskade.
ch nu, låt mig uppmana eder, mina barn, att älska rättfärdigheten och att vandra i den; ty rättfärdighetens vägar äro värdige att följas; men orättfärdighetens vägar skola hastigt fela och blifva förminskade.    

För män af anseende i deras tid äro förtryckets och dödens vägar uppenbarade; men de hålla sig långt ifrån dem och följa dem icke.
2. För män af anseende i deras tid äro förtryckets och dödens vägar uppenbarade; men de hålla sig långt ifrån dem och följa dem icke.    

Nu låt mig äfven uppmana eder, som ären rättfärdige, att icke vandra på ondskans och förtryckets vägar, ej heller på dödens vägar. Nalkens dem icke, på det J icke måtten förgås, utan eftertrakten
3. Nu låt mig äfven uppmana eder, som ären rättfärdige, att icke vandra på ondskans och förtryckets vägar, ej heller på dödens vägar. Nalkens dem icke, på det J icke måtten förgås, utan eftertrakten    

Och utväljen åt eder rättfärdigheten och en god lefnad. Vandren på fredens vägar, att J måtten lefva och finnas värdige.
4. Och utväljen åt eder rättfärdigheten och en god lefnad. Vandren på fredens vägar, att J måtten lefva och finnas värdige.    

Behållen mina ord i edra innersta tankar, och utplånen dem icke ur edra hjertan; ty jag vet, att syndare på ett listigt sätt råda menniskor att begå brott. De skola icke finnas på något ställe, ej heller skall något råd verka det minsta på dem.
5. Behållen mina ord i edra innersta tankar, och utplånen dem icke ur edra hjertan; ty jag vet, att syndare på ett listigt sätt råda menniskor att begå brott. De skola icke finnas på något ställe, ej heller skall något råd verka det minsta på dem.    

Ve dem, som uppbygga orättfärdighet och förtryck, och som lägga grund till bedrägeri; ty de skola hastigt blifva störtade och aldrig erhålla fred.
6. Ve dem, som uppbygga orättfärdighet och förtryck, och som lägga grund till bedrägeri; ty de skola hastigt blifva störtade och aldrig erhålla fred.    

Ve dem, som uppbygga sina hus med brott; ty ända till grundvalarne skola deras hus förstöras, och genom svärd skola de sjelfva falla. Äfven de, som förvärfva guld och silfver, skola rättvisligen och hastigt förgås.
7. Ve dem, som uppbygga sina hus med brott; ty ända till grundvalarne skola deras hus förstöras, och genom svärd skola de sjelfva falla. Äfven de, som förvärfva guld och silfver, skola rättvisligen och hastigt förgås.  Jak. 5:1
 

Ve eder, som ären rika, ty J hafven förtröstat på edra rikedomar; men J skolen blifva skillda från edra rikedomar, emedan J ej hafven ihågkommit den Aldrahögste i eder lyckas dagar: (J skolen blifva utdrifne, emedan J ej hafven ihågkommit den Aldrahögste i eder lyckas dagar) *)
8. Ve eder, som ären rika, ty J hafven förtröstat på edra rikedomar; men J skolen blifva skillda från edra rikedomar, emedan J ej hafven ihågkommit den Aldrahögste i eder lyckas dagar: (J skolen blifva utdrifne, emedan J ej hafven ihågkommit den Aldrahögste i eder lyckas dagar) *)  Luk. 6:24
 

J hafven begått hädelse och orättfärdighet och ären bestämde för blodsutgjutelse-dagen, för mörkrets dag och för den stora domens dag.
9. J hafven begått hädelse och orättfärdighet och ären bestämde för blodsutgjutelse-dagen, för mörkrets dag och för den stora domens dag.    

Detta förklarar jag och utvisar för eder, att Han, som eder skapat hafver, vill förgöra eder. Då J fallen, skall han icke bevisa eder nåd, utan eder Skapare skall glädja sig åt edert förderf.
10. Detta förklarar jag och utvisar för eder, att Han, som eder skapat hafver, vill förgöra eder. Då J fallen, skall han icke bevisa eder nåd, utan eder Skapare skall glädja sig åt edert förderf.    

Låt således dem, som äro rättfärdiga ibland eder i dessa dagar, afsky syndare och de ogudaktiga.
11. Låt således dem, som äro rättfärdiga ibland eder i dessa dagar, afsky syndare och de ogudaktiga.    


*) Dessa rader äro tydligen ett upprepande af de föregående genom en irring i afskriften. De förekomma icke i parisiska manuscriptet.

*) Dessa rader äro tydligen ett upprepande af de föregående genom en irring i afskriften. De förekomma icke i parisiska manuscriptet.
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
94 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET