Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 95 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterHENOCHS EPISTEL

Henochs sorg. Varningar till syndare.

HENOCHS EPISTEL

Henochs sorg. Varningar till syndare.
   

O att mina ögon vore ett vattenmoln, så att jag kunde gråta öfver eder och utgjuta mina tårar såsom ett regnmoln; då finge jag ro för mitt hjärtas bekymmer.
att mina ögon vore ett vattenmoln, så att jag kunde gråta öfver eder och utgjuta mina tårar såsom ett regnmoln; då finge jag ro för mitt hjärtas bekymmer.    

Hvem har tillstadt eder att hysa hat och föröfva det ont är? Alltså må domen drabba eder, I syndare!
2. Hvem har tillstadt eder att hysa hat och föröfva det ont är? Alltså må domen drabba eder, I syndare!    

Frukten icke för syndarna, I rättfärdiga, ty än en gång skall Herren öfverantvarda dem i edra händer, att I mån döma dem efter edert behag.
3. Frukten icke för syndarna, I rättfärdiga, ty än en gång skall Herren öfverantvarda dem i edra händer, att I mån döma dem efter edert behag.    

Ve eder, som utslungen oupplösliga förbannelser, ty läkedom skall vara fjärran ifrån eder för eder synders skull.
4. Ve eder, som utslungen oupplösliga förbannelser, ty läkedom skall vara fjärran ifrån eder för eder synders skull.    

Ve eder, som lönen med ondt eder nästa, ty det skall gäldas eder efter edra gärningar.
5. Ve eder, som lönen med ondt eder nästa, ty det skall gäldas eder efter edra gärningar.    

Ve eder, I falska vittnen, och eder, som uttänken det orätt är, ty plötsligen skolen I omkomma.
6. Ve eder, I falska vittnen, och eder, som uttänken det orätt är, ty plötsligen skolen I omkomma.    

Ve eder, I syndare, emedan I förföljen de rättfärdiga, ty I skolen få eder lön och själfva varda förföljda, I orättvisans folk, och tungt skall deras ok ligga på eder.
7. Ve eder, I syndare, emedan I förföljen de rättfärdiga, ty I skolen få eder lön och själfva varda förföljda, I orättvisans folk, och tungt skall deras ok ligga på eder.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
95 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET