Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 96 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter



HENOCHS EPISTEL

Hopp för de rättfärdiga. Verop till syndare.

HENOCHS EPISTEL

Hopp för de rättfärdiga. Verop till syndare.
   

Varen vid godt mod, I rättfärdiga, ty plötsligt skola syndarna förgås inför eder, och I skolen härska öfver dem efter edert behag.
aren vid godt mod, I rättfärdiga, ty plötsligt skola syndarna förgås inför eder, och I skolen härska öfver dem efter edert behag.    

Och syndarnas nöds dag skola edra efterkommande resa sig och flyga upp såsom örnar, och högre, än gamen flyger, skall eder boning vara, och I skolen för alltid stiga uppåt inför de rättfärdiga, liksom kaninerna intränga i jordens klyftor och i klippornas skrefvor. Men de skola jämra sig för eder och gråta likt gastar.
2. Och syndarnas nöds dag skola edra efterkommande resa sig och flyga upp såsom örnar, och högre, än gamen flyger, skall eder boning vara, och I skolen för alltid stiga uppåt inför de rättfärdiga, liksom kaninerna intränga i jordens klyftor och i klippornas skrefvor. Men de skola jämra sig för eder och gråta likt gastar.    

Men I, som liden, frukten icke, ty I skolen finna bot, och strålande ljkus skall lysa för eder, och ropet om frid skolen I höra från himmelen.
3. Men I, som liden, frukten icke, ty I skolen finna bot, och strålande ljkus skall lysa för eder, och ropet om frid skolen I höra från himmelen.    

Ve eder, I syndare, ty eder rikedom låter eder synas rättfärdiga, men edert hjärta öfverbevisar eder om att I ären syndare, och detta tal skall vara ett vittne mot eder till ihågkommelse af edra missgärningar.
4. Ve eder, I syndare, ty eder rikedom låter eder synas rättfärdiga, men edert hjärta öfverbevisar eder om att I ären syndare, och detta tal skall vara ett vittne mot eder till ihågkommelse af edra missgärningar.    

Ve eder, som äten hvetets märg och dricken källans must och med eder makt förtrampen de arma!
5. Ve eder, som äten hvetets märg och dricken källans must och med eder makt förtrampen de arma!    

Ve eder, som alltid dricken vatten, ty plötsligen skolen I få eder lön, och I skolen utsina och förtorka, emedan I hafven öfvergivit Lifvets källa.
6. Ve eder, som alltid dricken vatten, ty plötsligen skolen I få eder lön, och I skolen utsina och förtorka, emedan I hafven öfvergivit Lifvets källa.    

Ve eder, som gören eder skyldiga till orättvisa och bedrägeri och hädelse, ty det skall bevaras i åminnelse till edert fördärf.
7. Ve eder, som gören eder skyldiga till orättvisa och bedrägeri och hädelse, ty det skall bevaras i åminnelse till edert fördärf.    

Ve eder, I mäktiga, som med eder makt förtrycken den rättfärdige, ty edert fördärfs dag skall inbryta. I den tiden skola många goda dagar komma för de rättfärdiga, på eder doms dag.
8. Ve eder, I mäktiga, som med eder makt förtrycken den rättfärdige, ty edert fördärfs dag skall inbryta. I den tiden skola många goda dagar komma för de rättfärdiga, på eder doms dag.    




Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
96 Chapter

Next Chapter






Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames






The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET